Artikel

Bakkegården i Frederikshavn indstillet til Renoverprisen '21


Med respekt for bygningen og en stor opbakning fra beboere, blev der blevet skabt en succesfuld renovering, der stod færdig i 2018.

Bakkegårdem Førefter

Bakkegården er en ældre bygning fra 1954, der ligger midt i Frederikshavns centrum. Den røde murstensbygning i 4 og 5 etager har udmærket sig i bybilledet siden opførslen. Bygningen har gennem tiden huset et hav af beboere, siden de første flyttede ind i 1955. Men efter mange års brug har bygningen fået dets naturlige slid, og Frederikshavn Boligforening afd. 3 valgte derfor at lave en gennemgang af Bakkegårdens tilstand i 2013. Den viste, at Bakkegården både havde byggeskader, slitage og en utidssvarende indretning. Desuden blev det opdaget, at indeklimaet var dårligt og energiforbruget for højt, og deraf blev det besluttet, at der var brug for en gennemgribende renovering.

I 2016 gik renoveringen af det 9.600 m2 store boligareal i gang. Med respekt for bygningen og en stor opbakning fra beboere, blev der blevet skabt en succesfuld renovering, der stod færdig i 2018. Facaderenoveringen er blandt andet udført, således at bygningen igen fremstår som oprindeligt med en ny muret facade i tegl. Desuden har renoveringen også haft et bæredygtigt fokus på blandt andet solceller og genvinding af varme, der har givet et forbedret indeklima og store energibesparelser.

Bygherrerådgiver fra start til slut
Kuben Management har været med helt fra de indledende undersøgelser til det sidste punktum i byggeregnskabet blev sat. Vi har stået for at udarbejde helhedsplaner til Landsbyggefonden, varetaget rollen som bygherrerådgiver og har stået for udbud af anlægsarbejderne på den omfattende renovering. Herudover har vi deltaget i afklaringen af den endelige støttefastsættelse ved byggeriets afslutning.

Vi har været ansvarlige for at udarbejde ansøgningsmaterialet til Landsbyggefonden i overensstemmelse med renoveringsstøtteordningens krav. Støtten har haft stor betydning for renoveringens endelige resultat, der både har skabt miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, der både er til gavn for beboerne og boligforeningen.

Kuben Managements team af bygherrerådgivere har været med på renoveringen med Peter Brunsborg Storm i spidsen, mens Niras A/S var teknisk totalrådgiver, Arkinord A/S og Brix & Kamp A/S var underrådgivere og Arne Andersen Vrå A/S var med som hovedentreprenør.


Eksemplarisk renovering har ført til nominering til Renoverprisen
Renoveringen af Bakkegården er forløbet eksemplarisk. Beboerne har været tilfredse under forløbet, og vi står tilbage med et bæredygtigt resultat. Frederikshavn Boligforening har fra start haft et målrettet fokus på, at Bakkegårdens beboere og de lokale i Frederikshavn skulle kunne genkende den gamle bygning, efter den gennemgående renovering. Det fokus har ført til Bakkegårdens nominering til Renoverprisen, fordi teamet bag istandsættelsen har formået at skabe den perfekt balance mellem moderne tiltag og forbedringer samtidig med, at bygningens oprindelige stil og udtryk er bevaret.

Renoveringen har også skabt en stor forskel for beboernes daglige liv i bygningen. Tidligere gav Bakkegårdens utidssvarende indretning en del udfordringer, særligt for de ældre beboere. Under renoveringen blev der derfor lyttet til beboernes nutidige behov og med tiltag som elevatorer, energioptimering, nye klimaskærme og altaner er deres hjem igen blevet mere funktionelt og brugervenligt.

I Kuben Management er vi stolte af at have været en del af et sådant projekt, der gør en stor forskel for beboernes dagligdag og bygningens drift. Den gennemgribende renovering har formået at skabe et nyt hjem i samme bygning, hvor Bakkegårdens beboere nu kan trives og lykkes.

Læs mere om projektet her: https://renover.dk/projekt/bakkegaarden-i-frederikshavn/

Tak til Frederikshavn Boligforening for samarbejdet og brug af billeder. Vi krydser fingre for en sejr.

Vil du høre mere?

Kontakt os!

Henrik Steen Sørensen

Aalborg

Regionsdirektør, Alment byggeri

M:4031 3467 E:hss@kubenman.dk