Artikel

Byudvikling i Vinge


På vegne af en privat investor har Kuben Management hos Frederikssund Byråd fået godkendt et projektforslag, der rummer boligudvikling på et 140.000 m2 stort areal syd for Vinge by.

Visualisering Vinge Syd

Byudviklingsprojektet i Vinge syd, som bliver nabo til Store Rørbæk, forventes at blive realiseret i 8 del-etaper i løbet af de næste 10 år. Hver etape igangsættes løbende, således at der årligt kun bygges det antal boliger, som markedet på det givne tidspunkt efterspørger. Den etapevise igangsætning bygges på en analyse af områdets bosætningspotentiale, som Kuben Managements analyseenhed Exometric foretager.

Nyt boligområde med unik, grøn identitet

Hovedtrækkene for de kommende boliger er en stor grad af diversitet i byggeriet. Dette omfatter blandt andet klimatiltag som lokal afledning og opsamling af regnvand samt etablering af en gennemgående grøn kile på tværs af områdets samlede areal, som husene kobler sig på. Den grønne kile bliver en del af en større spredningskorridor for dyr- og planteliv, der forventes etableret af Frederikssund Kommune.

”Visionen for Vinge Syd er at skabe gode og attraktive boliger, der på sigt bliver til et sted med sin helt egen identitet – et sted, hvor folk føler sig hjemme og er stolte af at høre til”
Henrik Bendz Projektleder
Illustration: Situationsplan Vinge Syd, delområde 1

”Med godkendelsen af projektforslaget til byudvikling i Vinge Syd går vi i gang med at udarbejde forslag til ny lokalplan, tegningsmateriale og procesplan til udførsel af cirka 100 boliger i etape 1. Det føles rigtig godt nu for alvor at være i gang med et så ambitiøst og unikt projekt”, siger projektleder Henrik Bendz, der på projektet arbejder tæt sammen med projektudvikler Betinna Pliniussen og arkitekt Agnete Kjær.

Infrastruktur sikrer omdannelse fra mark til attraktivt boligområde

At udbygge så stort et areal og gøre det attraktivt for boligsøgende forudsætter, at der er god infrastruktur i området. For at imødekomme dette etableres de nødvending sti og vejsystemer, så der både under byggeprocessen og ved indflytning er god adgang til og fra området.

Det forventes, at byggeriet af de første boliger påbegyndes i starten af 2021, og at boligerne vil være klar til indflytning primo 2023.

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Henning Backe

Forretningschef, Investor og Erhverv

M:6124 4263 E:heba@kubenman.dk