Artikel

Christian Høgsbro – ny projektudviklingsdirektør


Christian Høgsbro får i en nyoprettet stilling hos os, som projektudviklingsdirektør, ansvar for udvikling af nye projekter inden for det almene marked.

Christian Og Stine

På vores kontor i København har vi netop kunne byde velkommen til Christian Høgsbro. Med et indgående kendskab til den almene sektor, skal Christian bidrage til at skærpe Kuben Managements indsats inden for projektudvikling af nybyggeri af almene boliger i Østdanmark.

Christian har i kraft af sin tidligere stilling som administrerende direktør i Boligforeningen AAB indgående kendskab til og netværk ind i den almene sektor. Christian har ligeledes siddet i bestyrelsen hos BL og været bestyrelsesformand for Landsbyggefonden.

Dette har givet ham den stærke profil, som kan løfte Kuben Managements position og skabe grundlag for et endnu bedre samarbejde med almene boligselskaber og kommuner.

Christians dybe faglighed og store erfaring skal bidrage til at udvikle den blandede by og hjælpe os til at skabe et bygget miljø, med endnu flere attraktive og bæredygtige by-og boligområder, hvor mennesker trives og lykkes.
 

”Jeg ser meget frem til at starte hos Kuben Management og ser denne mulighed som en oplagt vej til at skabe endnu mere værdi, bredt ind i det almene marked”
Christian Høgsbro Projektudviklingsdirektør - Bygherrerådgivning, Almen

Vil du høre mere om vores tilgang til projekter inden for det almene marked?

Kontakt os!

Christian Høgsbro

København

Projektudviklingsdirektør

M:4034 4551 E:chho@kubenman.dk

Stine Jensen

København

Forretningschef, Alment byggeri

M:2894 4096 E:sje@kubenman.dk