Artikel

Første boliglokalplan ved Sejlgaard igangsættes


Sejlgaard er det nye store byudviklingsprojekt ved Silkeborg, som vi i Kuben Management udvikler i tæt samarbejde med ejerne af Sejlgaard og ATRA arkitekter.

Grøn natur

@Mejls fofo

Grønt lys til første boliglokalplan ved Sejlgaard i Silkeborg 

Efter sommer kunne vi møde ind til den gode nyhed om, at Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune har besluttet at igangsætte den første boliglokalplan for byudviklingsområdets første etape. Det betyder helt konkret at vi nu er kommet et skridt nærmere realisering af den nye bydel ved Sejlgaard.

Boliglokalplanen skal udarbejdes sammen med lokalplanen for et kommende plejehjem ved Sejlgaard. Den fælles lokalplan vil kunne sikre en helhedsorienteret og sammenhængende planlægning af området, bl.a. med fokus på de infrastrukturmæssige løsninger og grønne forbindelser.

Den samlede lokalplan for boligformål og plejehjem forventes at ligge klar ved årsskiftet 2024/2025, hvorefter byggeriet af de første boliger kan gå i gang.

Kuben Management er byudvikler på projektet

Vi har indgået et tæt samarbejde med ejerne af Sejlgaard og ATRA arkitekter om udviklingen af Sejlgaard.

Som byudvikler på projektet, leder Kuben Management processen og samarbejder med bygherre, investorer, forvaltninger, politikere, lokalråd og aktører fra ejendomsbranchen om at realisere det store projekt.

sten med i naturen

@Mejls foto

Kort om projektet 

Sejlgaard er navnet på det store byudviklingsområde, der skal udvikle sig til at blive en ny, naturskøn bydel med forskellige boligtyper, byfunktioner, rekreative kvaliteter og mødesteder.

Med kort afstand til Silkeborgs store naturområder, skoler- og institutioner, arbejdspladser, indkøb og fritidsaktiviteter har Sejlgaard potentiale til at blive et nyt attraktivt udgangspunkt for hverdagslivet i Silkeborg.

Forskellige bygningstypologier, byggematerialer og byggemetoder skal understøtte diversitet og variation i den kommende bydel, imens mindre boligformer med fokus på fælles faciliteter skal give plads til naturen, lyset og luften, og ambitionerne om at styrke områdets biodiversitet

”Vi håber at få 100.000 kvm byggeretter ud af 66 hektar til at kunne udvikle en bydel med 1.000 boliger.”
fortæller Henrik Steen Sørensen Regionsdirektør, Kuben Management

De mange boliger bliver et mix af ét og to plans-rækkehuse, parcelhuse, kompaktparceller og etageejendomme, mens der i den nordlige del arbejdes på at skabe en ”mini bymidte” med små butikker, en dagligvarebutik, erhverv, daginstitution og plejehjem.

Social mangfoldighed og fællesskab er et stort fokus, når Sejlgaard udvikles. Der skal være plads til alle aldre, indkomster og familieformer. Derfor arbejdes der på at give plads til en blanding af boligstørrelser, ejerformer og rekreative mødesteder.

Visionen om at udvikle en ny outdoor forstad er inspireret af Silkeborgs profil som Danmarks Outdoor Hovedstad og områdets naturskønne beliggenhed i forstadsmiljøet til Silkeborg.

Sejlgaard, Silkeborg 2

@Mejls foto

Har du spørgsmål til projektet - eller ønsker at vide mere?

Så kontakt os! 

Henrik Steen Sørensen

Aalborg

Regionsdirektør, Alment byggeri

M:4031 3467 E:hss@kubenman.dk