Artikel

Generationernes Hus: Ny, samlende bymidte i Nivå


Fredensborg Kommune har store ambitioner for udviklingen af Nivå centrum. Bymidten er præget af lukkede butikker, og det skal der rettes op på med en strategisk byudviklingsplan.

Generationernes Hus Nivå

Store ambitioner for udviklingen af Nivå centrum

Bymidten er, som mange andre bymidter rundt omkring i kommunerne, præget af lukkede butikker, begrænset antal funktioner og få mennesker, og det skal der rettes op på med en strategisk byudviklingsplan, som kommunen vedtog i maj 2020.

Centralt for realiseringen af planen er byggeriet af flere nye faciliteter, der samlet får titlen Generationernes Hus. Kommunen ønsker med byggerierne at puste nyt liv i centrum og skabe gode tilbud til alle aldersgrupper samt grobund for fællesskaber på tværs af generationer.

Generationernes Hus – kommunale funktioner driver byomdannelsen

Generationernes Hus bliver opført som fem forskellige bygninger, der skal fungere i samspil og synergi med hinanden og den omgivende by:

  • Nivås to skoler, Syd-skolen og Nord-skolen, bliver sammenlagt og genopført som en ny skole i bymidten. Skolens lokaler skal kunne benyttes til møder af kommunens medarbejdere og af borgere til kreative formål uden for skoletid.

  • Eksisterende bibliotek og kulturhus bliver ombygget og udvidet med SFO-faciliteter for skolebørnene samt pædagogisk læringscenter.

  • Et nyt plejecenter bliver opført og skal dele produktionskøkken med skolen.

  • Opførelse af en ny svømmehal i bymidten, samt udvidelse af NKK-hallen med en idrætshal, så der bliver faciliteter til både skole- og foreningsidræt.

  • Udover nybyggerierne skal det omkringliggende landskab bidrage til at binde afdelingerne sammen og invitere brugerne ind.

Som bygherrerådgiver for Fredensborg Kommune har vi i Kuben Management de seneste måneder arbejdet med at klargøre udbudsstrategien for det kommende Generationernes Hus, og det er nu sendt i udbud. Opgaven bliver udbudt i totalrådgivning, og vi opfordrer alle, der har erfaring og kompetencer inden for offentlige projekter som dette, at byde ind.

Kulturarv og bæredygtighed centralt for ny bymidte

Med referencer til Nivås fortid som teglværksby ønsker kommunen et Generationernes Hus, der markerer sig som vartegn for en bæredygtig og arkitektonisk attraktiv Nivå Bymidte, samt at der etableres byrum, hvor mursten indgår som et signifikant og samlende element i arkitekturen.

Dertil ønsker kommunen, at tilbudsgiver udarbejder en stærk bæredygtighedsstrategi, som helt fra starten vil være styrende for skabelsen af et projekt, der økonomisk, miljømæssigt og socialt vægter bæredygtighed højt.

Opgaven udbydes indledningsvist til én totalrådgiver, og efter programmering deles projektet op, således at skole, idrætshal og bibliotek/kulturhus bliver udbudt i hovedentreprise og svømmehallen i totalentreprise.

Visualisering: Adept mfl.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Jesper Prip Sindberg

Forretningschef, Bygherrerådgivning Offentlig & Bæredygtighed

M:3051 5453 E:jps@kubenman.dk