Artikel

Glæde i Gjern: Goddag til 14 nye almene boliger


Tæt på Gjern Bakker udenfor Silkeborg bliver 14 nye almene boliger nu en del af et nyt blandet bydelskvarter, der desuden kommer til at bestå af 20 private lejeboliger og fire privatejede parcelhuse.

Gjern 4
Gjern 2

Snart flytter folk måske til Gjern fra nær og fjern, hvor byggeriet af Silkeborg Boligselskabs 14 nye boliger netop er blevet afleveret i strålende solskin.

Boligerne bliver en del af et nyt blandet bydelskvarter ved Falkenkær Sø tæt på Gjern Bakker. Foruden de nye almene boliger kommer boligområdet til at bestå af 20 private lejeboliger og fire privatejede parcelhuse. Boligerne får en fantastisk beliggenhed i hjertet af Søhøjlandet med kort afstand til Silkeborg og områdets smukke natur.

Aktivt lokalt fællesskab
De kommende beboere kan ikke alene se frem til at blive en del af et nyt blandet boligkvarter, men også et velfungerende lokalsamfund. Gjern er beriget af et stærkt lokalt fællesskab og et aktivt foreningsliv, der bidrager til byens positive udvikling og tilbyder skønne rammer omkring det gode hverdagsliv.

Nyt kvarter med forskellige ejertyper
I Kuben Management har vi stået for den strategiske byudvikling, hvor et konstruktivt samarbejde mellem lodsejeren, den private investor og Silkeborg Boligselskab har gjort udviklingen af det nye kvarter med forskellige ejerformer og boligtypologier mulig.

Strukturplan og samarbejde 
Som en del af projektet, formulerede Kuben Management i starten visionen for udviklingen af det nye kvarter, slog de første streger til en strukturplan for området og hjalp Silkeborg Boligselskab med at søge kommunen om tilsagn til at opføre det nye almene byggeri på en del af grunden. 

Resultat af strategisk byudvikling
Kuben Managements arbejde med at udvikle området ved Falkenkær Sø er et eksempel på vores arbejde med strategisk byudvikling i de dele af landet, hvor udviklingen har behov for et kærligt puf. Det almene byggeri fik kickstartet udviklingen af området i Gjern og skabt en investeringssikkerhed, der gjorde, at de øvrige byggefelter blev solgt.

Tæt samarbejde med flere parter
I forbindelse med opførelsen af de nye almene boliger har vi hjulpet Silkeborg Boligselskab med bygherrerådgivning og stået for udbuddet af byggeriet, som er realiseret i et tæt samarbejde på tværs af bygherre Silkeborg Boligselskab afd. 69, entreprenør LPH Byg A/S og ingeniør/arkitekt/landskab SWECO.

Fortsat samarbejde
Vi fortsætter arbejdet i Gjern, hvor vi står for bygherretilsyn af Søhusene i forbindelse med opførelsen af de 20 private udlejningsboliger. Byggeriet er allerede i fuld gang, og vi forventer, at boligerne er indflytningsklar i sommeren 2023.

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Søren Fonseca Pedersen

Aalborg

Forretningschef nord

M:2488 4983 E:sofp@kubenman.dk

Henrik Steen Sørensen

Aalborg

Regionsdirektør, Alment byggeri

M:4031 3467 E:hss@kubenman.dk