Artikel

Helhedsplaner kræver en struktureret renoveringsproces


Vi har i knap ti år haft et tæt samarbejde med Gørlev Boligselskab om at udvikle deres renoveringsprojekter som projektudvikler og bygherrerådgiver på deres renoveringer, støttet af Landsbyggefonden.

Stine Goerlev Bolig Nyhed

Siden 2013 har vi haft et tæt samarbejde med Gørlev Boligselskab i forhold til udvikling af deres renoveringsprojekter. Her har vi fungeret som projektudvikler og bygherrerådgiver på boligselskabets helhedsrenoveringer som støttes af Landsbyggefonden.

Gørlev Boligselskab på Vestsjælland tog kontakt til Kuben Management, da boligselskabet havde konstateret problemer med revner i facader og murværk i to af deres afdelinger.

Vi har arbejdet med de to projekter efter vores sædvanlige metoder og fremgangsmåder, da vi har erfaring med, at det giver de bedste resultater. Vi starter altid med at afdække de byggetekniske udfordringer og afdelingernes samlede behov for renovering og fremtidssikring. Det er vigtigt at gå struktureret til værks og have øje for både de små detaljer og de store linjer, når der skal udvikles en helhedsplan. Det betyder, at vi altid sikrer, at de byggetekniske udfordringer, fremtidige driftsforhold, beboernes ønsker, boligefterspørgslen i markedet, lokale forhold og de økonomiske rammer indtænkes og håndteres i renoveringsprojektet. Det hele foregår i et tæt samarbejde med boligselskabet, beboerne, de tekniske rådgivere og Landsbyggefonden.

Renovering af almene boligafdelinger er en vigtig del af vores dna i Kuben Management. Det er derfor en opgave vi har stor erfaring med at gennemføre. 

”Vi sætter en stor ære i at skabe gode helhedsplaner, hvor både projektet og processen er gennemtænkt. Derudover har vi stor respekt for de lokale forhold og beboerne uanset, hvor stor afdelingen er, og hvor i landet den ligger. Formålet er altid, at vi i fællesskab får skabt boliger, hvor beboerne kan trives og lykkes”, lyder det fra Stine Jensen, som er afdelingsleder i Kuben Management, og har været projektudvikler og bygherrerådgiver på projekterne.

Det gode samarbejde er nøglen til at skabe gode boliger
Det er ikke kundernes eller projekternes størrelse eller placering i landet, der er afgørende for succes, når vi skaber almene boliger til danskerne; det er samarbejdet.

I Kuben Management har vi stor respekt for at imødekomme boligselskabets og beboernes behov og skabe byggeri med lang levetid, og det stempler godt ind i Gørlev Boligselskabs ambition om at hjælpe beboerne med at finde den helt rigtige bolig.

Det er første gang, at Gørlev Boligselskab står over for at skulle udvikle helhedsplaner støttet af Landsbyggefonden, og de er – ligesom os – glade for samarbejdet og processen. Boligselskabet har haft tillid til os og vores kompetencer i hele processen og sammen med boligselskabets pragmatiske tilgang har dette skabt en smidig og løsningsorienteret samarbejdskultur.  

”Når man skal i gang med renoveringsprojekter og helhedsplaner, så lytter man selvfølgelig til, hvad andre har gjort, og hvad de har haft succes med. Det var også årsagen til, at vi valgte Kuben Management som bygherrerådgiver og projektudvikler, da vi følte os trygge ved, at de kunne løfte projekterne. Det har været et godt samarbejde, hvor de har taget os i hånden hele vejen, og de har været gode til at forklare processen for os. Derfor har vi også valgt at fortsætte samarbejdet med to nye renoveringsprojekter,” siger Jens Phillip Jensen fra Gørlev Boligselskab.

Projekterne er godkendt hos Landbyggefonden, og de er nu i udbud hos totalentreprenørerne. Vi forventer at få de første tilbud hjem inden længe, så renoveringerne kan skydes i gang i starten af 2022.

Vil du høre mere?

Kontakt os!

Stine Jensen

København

Forretningschef, Alment byggeri

M:2894 4096 E:sje@kubenman.dk