Artikel

Nyt værktøj skal give mindre CO2-udledning  


Vi har udviklet et værktøj, der allerede i projektets tidlige faser kan vurdere byggeriets CO2-udledning og udregne en ’light’-udgave af byggeriets miljøpåvirkning.

LCA Værktøj

Nyt værktøj skal give mindre CO2-udledning ved tidlig LCA-beregning 

Hvordan skal dit byggeri udformes, når du fra 2023 skal bygge efter regeringens nye CO2-standard?

I Kuben Management er vi på forkant med den nye, nationale strategi, der skal mindske nybyggeriers CO2-udledning og med krav om en LCA-analyse.

Vi har udviklet et værktøj, der allerede i projektets tidlige faser kan vurdere byggeriets CO2-udledning og udregne en ’light’-udgave af byggeriets miljøpåvirkning.

Værktøjet er generisk opbygget, og vores data bliver løbende opdateret for at følge med ny data på materialers miljøpåvirkninger. Desuden har vi også mulighed for at ændre kriterierne og parametrene, så værktøjet tilpasses dit projekt og dit byggeri, og at du og mange andre får nemmere ved at arbejde med CO2-reduceret byggeri i udbud.

Start tidligt, spar CO2

Vi udviklede værktøjet i forbindelse med bygherrerådgiveropgaven på det nye plejehjem i Gandrup, som bygherren Aalborg Kommune og Sundby-Hvorup Boligselskab står bag.

Bygherre ønskede at teste, om plejehjemmet kunne udformes bedre og gøres mere CO2-venligt, hvis LCA-analysen blev udført i de tidligere faser. Kuben Management fik til opgave at finde en løsning på dette. Med støtte fra Realdania udviklede bygherrerådgiver og bæredygtighedsleder Trine Damgaard Rasmussen og rådgiver Charlotte Haugvaldstad sammen det værktøj, der er klar til at blive anvendt allerede i plejehjemsbyggeriets udbudsfase.

Aalborg Kommune og Sundby-Hvorup Boligselskab havde specifikke krav til plejehjemmets CO2-udledning og andre kriterier til projektets udformning, som Trine og Charlotte har udarbejdet værktøjets parametre ud fra. Værktøjet vil blive brugt i udbuddet, hvor de bydende på plejehjemmet får mulighed for tjekke, om deres fremsendte tilbud matcher bygherres krav, ligesom resultatet fra brugen af værktøjet vil indgå i vurderingen af de indkommende tilbud.

Hjælp til den rigtige løsning

Værktøjet kan du bruge til at lave indledende variantundersøgelser af mulige løsninger og forskellige designs af dit byggeri, uanset om du er bygherre, rådgiver eller entreprenør.

Som bydende på et projekt, kan du også benytte værktøjet ved at indtaste dit projekts data i excel-værktøjet. Værktøjet giver dig en indikation af, hvorvidt den valgte løsning er bedre, end en alternativ løsning.

”Hvis outputtet er for højt, kan man for eksempel justere sine materialevalg, volumen, vinduesareal eller mængder, så byggeriet opnår det ønskede CO2-niveau. Værktøjet er derfor med til at gøre de bydende mere sikre på udformningen af det indsendte projekt, og det samme bliver bygherre i sit valg”, fortæller Trine om værktøjet.

Flere skal kunne bruge værktøjet!

Værktøjet er intuitivt og nemt at bruge, og bygherren kan ved hjælp af værktøjet hurtigt se, om de bydendes projekter lever op til visionerne og det forventede CO2-niveau.

Vi udviklede værktøjet specifikt ud fra Aalborg Kommune og Sundby-Hvorup Boligselskabs krav til Gandrup Plejehjem, men vi har ambitioner om at udvikle det til flere byggerier.

Hvad er dine kriterier?

Hver gang vi laver en LCA-beregning, udvikler vi værktøjet, der kan anvendes af flere brugere på forskellige byggerier/projekter.

Har du lyst til at afprøve vores værktøj på netop dit projekt eller få mere at vide om dets funktioner? Så kontakt Trine eller Charlotte for at drøfte dine muligheder.

Vi du høre mere?

Kontakt os!

Charlotte Haugvaldstad

København

Chefrådgiver, Strategisk bæredygtighedsrådgivning

M:2939 8238 E:clha@kubenman.dk

Søren Fonseca Pedersen

Aalborg

Forretningschef nord

M:2488 4983 E:sofp@kubenman.dk