Artikel

Nyt alment seniorbofællesskab i Christiansfeld


I sidste uge kunne vi fejre at første spadestik til Seniorbofællesskabet Bøgeparken blev taget - 17 nye seniorboliger er på vej til Christiansfeld i Sønderjylland.

Skoverpaken

Opførelsen af Seniorbofælleskabet Bøgeparken er i gang

Onsdag d. 8. marts 2023 blev første spadestik taget til byggeriet af Seniorbofællesskabet Bøgeparken, i den historiske by Christiansfeld. Borgmester Knud Erik Langhoff og bestyrelsesformand Bent Jacobsen fra ALFABO satte i fællesskab og med store smil spaden i jorden.

Seniorbofællesskabet består af 17 seniorboliger samt to aktivitetsrum, der er placeret i områdets eksisterende fælleshus. De nye seniorboliger opføres som rækkehuse i tre forskellige størrelser, således tilbydes en variation af boliger i seniorbofællesskabet.

Seniorboligerne opføres på et areal, hvor der tidligere lå 18 almene familieboliger, som tilhørte Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 afdeling 1. De 18 boliger blev revet ned i forbindelse med renoveringen af afdeling 1, da de havde massive byggetekniske problemer.

Visionen for seniorbofællesskabet blev skabt i samarbejde med arbejdsgruppen allerede fra projektets spæde start. Visionen danner grundlaget for projektet, og har gennem hele processen fra ide til endeligt projekt været en rettesnor for de beslutninger, som skulle tages.

Visionen for Seniorbofællesskabet Bøgeparken: 

 

”Vi ønsker at leve i Seniorbofællesskabet Bøgeparken, med fokus på sociale værdier, aktiviteter, fællesskab, tryghed og en respektfuld seniortilværelse med høj livskvalitet.”
Uddrag fra vision Seniorbofællesskabet Bøgeparken

Med vores projektdirektør Henrik Drejer Hansen i spidsen har vi gennem hele processen bistået først Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og efterfølgende ALFABO.

ALFABO overtog Tyrstrup Andelsboligforening fra 1. januar 2023, og vil fremadrettet være bygherre på projektet og administrere seniorbofællesskabets boliger, når de er færdige. Henrik Drejer Hansen har fulgt projektet helt fra begyndelsen og vil ligeledes bistå ALFABO i byggeperioden og frem til aflevering.

Processen har været præget af usikkerheder i markedet, først forårsaget af Corona-pandemien, og derefter af krigen i Ukraine. Vi er derfor meget glade for, at byggeriet endelig kan sættes i gang og realiseres.

Seniorbofællesskabet vil forventeligt stå færdigt i sommeren 2024, hvor arbejdsgruppen og de nye beboere kan flytte ind i deres nye hjem.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til projektet eller vil du vide mere, kontakt gerne vores projektdirektør, Henrik Drejer Hansen. 

Henrik Drejer Hansen

Kolding

Projektdirektør, Alment byggeri

M:2161 6072 E:hdh@kubenman.dk