Reference

Psykiatrisygehuset i Slagelse


Kuben Management har varetaget opgaven som bygherrerådgiver i alle projektets faser, og i efteråret 2015 stod Danmarks mest moderne psykiatrisygehus klar til at modtage patienter i Slagelse.

Slagelse Psykiatrisygehus

Et fyrtårnsprojekt for industrien

Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) er Danmarks mest moderne psykiatrisygehus. Med direkte adgang til det eksisterende, somatiske sygehus er det nye byggeri opført på et hidtil ubebygget areal i den østlige del af byen.

Visionen er et fagligt fyrtårn, der samler alle tidligere psykiatrifunktioner i Region Sjælland under ét og samme tag. De godt 40.000 m2 indeholder knap 200 nye sengepladser, akutmodtagelse, ambulant behandlingsfunktion samt faciliteter for forskning og uddannelse.

Bygningen har et varieret udtryk, der spænder fra 1-5 etager alt efter funktion. Patientstuerne er placeret på et samlet stueplan med tæt kontakt til de omkringliggende haverum, mens uddannelse og formidling er samlet i en tårnbygning, der markerer husets status i regionens psykiatri.

Byggeriet blev påbegyndt i 2013 og stod klar til at modtage de første patienter i efteråret 2015.

En langvarig og tæt proces

En del af fremtidens behandlingstilbud

I efteråret 2015 stod psykiatrihospitalets 195 senge klar til at modtage patienter i Slagelse.

Psykiatrisygehusets udstyr, arkitektur og omgivende natur indgår på nytænkende vis i en unik helhed: En healende, fysisk ramme, der tegner for en god fremtid for psykiatriske patienter, og som er blevet til på baggrund af innovative og strukturerede processer skabt af Region Sjælland, Kuben Management og de involverede leverandører.

En del af alle projektets faser

Vi har varetaget opgaven som bygherrerådgiver i alle projektets faser. Vi har forestået programmeringen, EU-udbud af projektkonkurrencen og leveret opfølgning i både projekterings- udførelses- og ibrugtagningsfasen.

Igennem hele processen fulgte vi op på tid, kvalitet, økonomi og risiko. Under selve byggefasen varetog vi desuden det overordnede bygherretilsyn på den store byggeplads, og udarbejdede, organiserede og koordinerede udbud af bygherreleverancer.

I alle faserne, i det langvarige og krævende projekt, har vi opbygget tætte og tillidsfulde relationer til bygherren, hvilket er en forudsætning for, at vi også i dag kan understøtte Regionen i at nå sine mål.