Reference

Nyt sundhedshus i Støvring Ådale


I det nye område i Støvringe Ådale, skal der opføres et nyt sundhedshus. Kuben Management har i den forbindelse bistået Rebild Kommune med både konceptudvikling, brugerinvolvering og behovsafdækning.

Nyt sundhedshus i Støvring Ådale

Et tværsektorielt sundhedshus 

Det nye sundhedshus skal være generator for byliv i den nye bydel Støvring Ådale i Rebild Kommune. Sundhedshuset kommer blandt andet til at indeholde kommunale sundhedsfunktioner, privat lægepraksis, tandlægeklinik og en café.

Sundhedshuset har til formål at favne sundhedsfaglige fællesskaber, mangfoldighed og være sin sociale og kommunale rolle værdig. Der er blevet udarbejdet et indledende designkoncept for bygningsvolumen, som grundlag for både politisk behandling, brugerinvolvering og interessantanalyser.

Byggeriet pågår og forventes at stå færdigt sommeren 2024.

Kuben Managements ydelser 

Kuben Management har stået for konceptudvikling, brugerinvolvering, funktionsbeskrivelser og behovsafdækning i forbindelse med udarbejdelse af designkoncept til nyt sundhedshus.

Som grundlag for det fysiske byggeri udarbejdede vi byggeprogrammet, samt udbudsmateriale for udbud af grunden i Støvring Ådale. Byggeriet er udbudt som en del af et grundkøb af Støvring Ådale, men udføres i en totalentreprise som delegerede bygherremodel.

Kuben Management bistår efterfølgende Rebild Kommune som bygherrerådgiver i de udførende faser.

Projektet har fået støtte fra Realdania til at mindske CO2-udledningen i kommunale byggerier, hvor vi har udført en bæredygtighedsanalyse og rådgiver i implementeringsfasen.  

Sundhedshus, Støvring Ådale Kredit Brikken AS, Visualisering Af Arkitekterne Bjørk & Maigaard

@Brikken A/S, visualisering af arkitekterne Bjørk & Maigaard