Bæredygtigt byggeri

Den frivillige bæredygtighedsklasse


Den frivillige bæredygtighedsklasse er sat i verden for at definere og danne et lettilgængeligt, ensartet grundlag for at opføre et mere bæredygtigt byggeri i Danmark.

DSC 4801

Hvad er den frivillige bæredygtighedsklasse?

Ambitionen med bæredygtighedsklassen fra ministeriets og styrelsens side er at definere og give et lettilgængeligt og ensartet grundlag for at opføre bæredygtigt byggeri.

Kobling til alle typer byggerier

Alle typer af byggeri uanset størrelse, nybyggeri som renovering, kan omfattes af den frivillige bæredygtighedsklasse. For at kunne blive omfattet af bæredygtighedsklassen skal man efterleve en række krav, og der skal udføres en række beregninger ved ansøgning om byggetilladelse (myndighedsprojekt) samt ved færdigmelding af byggeriet (ibrugtagningstilladelse).

Målsætningen er på sigt at indføre krav til bæredygtighed i bygningsreglementet på et velafprøvet og dokumenteret grundlag med bred inddragelse af byggebranchen.

Din sparringspartner med stort fokus på bæredygtigt byggeri

Vi deltager både i den toårige afprøvningsperiode af bæredygtighedsklassen samt rådgiver vores kunder om, hvordan projekter under udvikling kan blive en del af klassen, når de endelige krav er defineret.

Vi rådgiver også om, hvordan de forventede CO2-krav gennem livscyklusanalyse (LCA) vil få indflydelse på og stille krav til bygningsdesign, beregningsmetoder og dataindsamling fremover.

Solcelleskov

Vi tager del i den grønne omstilling

Vi har stor erfaring med opførsel og dokumentation af bæredygtigt byggeri, bl.a. gennem DGNB-certificeringer.

Vi ønsker, at vores erfaringer skal bidrage til udvikling af metoder til design, udførelse og evaluering af bæredygtigt byggeri for det byggede miljø i Danmark og ikke blot for de aktører, der arbejder med certificeringer.

Bæredygtighed som strategisk målsætning

Arbejdet med bæredygtighed er både vigtigt for os i Kuben Management og for NRGi, som vi er en del af. Hos Kuben Management er bæredygtighed en del af vores strategi, og det gennemsyrer hele vores organisation.

Vi arbejder sammen frem mod målet om at reducere den samlede CO2-udledning med 70% inden 2030 og bidrager dermed til at skabe et grønnere Danmark i 2050.

Brahes Bakke Rejsegilde

Hvorfor bygge bæredygtigt?

Bæredygtighed og kvalitet i byggeriet hænger uløseligt sammen, og at arbejde for et mere bæredygtigt byggeri hæver niveauet af vores kunders byggeprojekter.

Bæredygtigt byggeri får betydning for de miljø- og indeklimaforhold, som brugerne af bygningerne oplever, og sikrer langtidsholdbare investeringer for bygningernes ejere, som herigennem også kan få opfyldt deres ambitioner om en grøn omstilling.

Gennem de seneste mange år har branchen opført energibesparende byggerier, men for bygherrerne er tiden moden til at gå skridtet videre. Derfor ser vi frem til at få opsamlet og delt erfaringer med kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse.

Vi skræddersyr processen til jer

Vi har stor viden om bæredygtighed og kan både rådgive bredt om alle emner og forhold inden for bæredygtigt byggeri og/eller hjælpe jer med lige præcis det specifikke bæredygtighedsaspekt, som I ønsker bliver en del af jeres byggestrategi. Derfor starter vi altid helst med at udvikle en bæredygtighedsstrategi i samarbejde med bygherre, inden vi går i gang med et nyt projekt

Skal I også med i den grønne omstilling?

Mulighederne er mange inden for den frivillige bæredygtighedsklasse: Bæredygtighedscertificering, bæredygtighedsstrategier (bæredygtige byggestrategier) og meget mere. Hvilken vej, I skal gå handler om, hvad I ønsker at opnå, og hvad der giver individuel mening for jer og for jeres projekter.

Den frivillige bæredygtighedsklasse gør det lettere for bygherrer at bygge bæredygtigt. Vi bistår jer gerne i at vælge den strategi, der er den rigtige for jer. Helt fra de første tanker om et nyt byggeri eller jeres eksisterende ejendomsportefølje og - som jeres faste samarbejdspartner - hele vejen til målet, så vi sammen kan gå en grønnere fremtid i møde.

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Camilla Lodberg Jensen

Chefrådgiver

T:7938 1392 M:2535 7426 E:calj@kubenman.dk

Søren Fonseca Pedersen

Forretningschef nord

T:9877 8976 M:2488 4983 E:sofp@kubenman.dk