HVAD ER DEN FRIVILLIGE BÆREDYGTIGHEDSKLASSE?

Den frivillige bæredygtighedsklasse er et initiativ fra maj 2020 fra Bolig- og Planstyrelsen, som hører under Indenrigs- og Boligministeriet. Ambitionen med bæredygtighedsklassen fra ministeriets og styrelsens side er at definere og give et lettilgængeligt og ensartet grundlag for at opføre bæredygtigt byggeri. 

Alle typer af byggeri uanset størrelse, nybyggeri som renovering, kan omfattes af den frivillige bæredygtighedsklasse. For at kunne blive omfattet af bæredygtighedsklassen skal man efterleve en række krav, og der skal udføres en række beregninger ved ansøgning om byggetilladelse (myndighedsprojekt) samt ved færdigmelding af byggeriet (ibrugtagningstilladelse).

Målsætningen er på sigt at indføre krav til bæredygtighed i bygningsreglementet på et velafprøvet og dokumenteret grundlag med bred inddragelse af byggebranchen.

 

Vi tager del i den grønne omstilling

Kuben Management har stor erfaring med opførsel og dokumentation af bæredygtigt byggeri, bl.a. gennem DGNB-certificeringer. Vi ønsker, at vores erfaringer skal bidrage til udvikling af metoder til design, udførelse og evaluering af bæredygtigt byggeri for det byggede miljø i Danmark og ikke blot for de aktører, der arbejder med certificeringer.

Arbejdet med bæredygtighed er både vigtigt for os i Kuben Management og for NRGi, som vi er en del af. Hos Kuben Management er bæredygtighed en del af vores strategi, og det gennemsyrer hele vores organisation. Vi arbejder sammen frem mod målet om at reducere den samlede CO2-udledning med 70% inden 2030 og bidrager dermed til at skabe et grønnere Danmark i 2050.

Vi hjælper vores bygherrer med at skabe bæredygtigt byggeri

Vi deltager både i den toårige afprøvningsperiode af bæredygtighedsklassen samt rådgiver vores kunder om, hvordan projekter under udvikling kan blive en del af klassen, når de endelige krav er defineret. Herunder rådgiver vi også om, hvordan de forventede CO2-krav gennem livscyklusanalyse (LCA) vil få indflydelse på og stille krav til bygningsdesign, beregningsmetoder og dataindsamling fremover. 

Hvorfor skal vi bygge bæredygtigt?

Bæredygtighed og kvalitet i byggeriet hænger uløseligt sammen, og at arbejde med bæredygtigt byggeri hæver niveauet af vores kunders byggeprojekter. Bæredygtigt byggeri får betydning for de miljø- og indeklimaforhold, som brugerne af bygningerne oplever og sikrer langtidsholdbare investeringer for bygningernes ejere, som herigennem også kan få opfyldt deres ambitioner om en grøn omstilling.

Gennem de seneste mange år har branchen implementeret energibesparende byggerier, men for bygherrerne er tiden moden til at gå skridtet videre. Derfor ser vi frem til at få opsamlet og delt erfaringer med kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse.

I Kuben Management har vi en bred viden om bæredygtighed og kan både rådgive bredt om alle emner og forhold inden for bæredygtigt byggeri eller hjælpe jer med lige præcis det specifikke bæredygtighedsaspekt, som I ønsker bliver en del af jeres byggestrategi. Derfor starter vi altid helst med at udvikle en bæredygtighedsstrategi i samarbejde med bygherre, når vi går i gang med et nyt projekt

Skal I også med i den grønne omstilling af byggeriet?

Mulighederne er mange inden for den frivillige bæredygtighedsklasse: Bæredygtighedscertificering, bæredygtighedsstrategier (bæredygtige byggestrategier) og meget mere. Hvilken vej I skal gå handler om, hvad I ønsker at opnå, og hvad der giver individuel mening for jer og for jeres projekter. Den frivillige bæredygtighedsklasse gør det lettere for bygherrer at bygge bæredygtigt. Vi bistår jer gerne i at vælge den strategi, der er den rigtige for jer – helt fra de første tanker om et nyt byggeri eller jeres eksisterende ejendomsportefølje og - som jeres faste samarbejdspartner - hele vejen til målet, så vi sammen kan gå en grønnere fremtid i møde.

Kontakt os og hør nærmere


Forretningschef, Peter Aufeldt
Tlf: 3814 6426
Mobil: 2938 5125
Email: pauf@kubenman.dk