« Gå til nyhedsoversigt

Aktivitets- og mødesteder for veteraner og pårørende i områdefornyelsernes kulturhuse

Kuben Management har netop udarbejdet en rapport for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der evaluerer fire afsluttede forsøgsprojekter med integration af veteraner i kulturhuse. De fire forsøgsprojekter har undersøgt, udviklet og afprøvet, hvordan aktivitets- og mødesteder for veteraner og deres pårørende kan integreres i eksisterende eller nyetablerede kulturhuse i kommunernes områdefornyelse.

Det særlige ved dette initiativ er, at det bygger bro mellem to felter, der hidtil ikke har været i berøring med hinanden – tilbud til veteraner og områdefornyelser. Evalueringen har vist, at brobygningen helt overordnet har haft et positivt afkast for både kommuner og veteraner.

Rapporten giver kommuner råd og konkrete anbefalinger til, hvordan de i fremtiden kan gribe arbejdet med veteraner an som en del af nuværende og fremtidige områdefornyelser. Og det skal inspirere til at skabe rammer for en helt ny målgruppe, der kan bidrage med ressourcer og dermed skabe gode muligheder for synergier med de øvrige indsatser i områdefornyelserne.

Læs rapporten. 

Kuben Management udarbejder en lang række analyser for offentlige og private kunder og samarbejdspartnere. Kontakt os hvis du vil høre hvordan vi kan hjælpe dig: www.info@kubenman.dk