« Gå til nyhedsoversigt

ALMENT DGNB GULD-PROJEKT I SØNDERBORG

Boligforeningen SØBO opfører 50 almene familieboliger på Bülowsvej i Sønderborg, der ønskes DGNB-certificeret til Guld niveau. Boligerne kommer til at ligge med udsigt ud over Als Sund og Sønderborg by, og bliver fordelt som tæt-lav bebyggelse og etagebyggeri, i henholdsvis 2-plan og 4 etager.

Sammen med Boligforeningen SØBO, Arkitekterne Blaavand & Hansson, Mangor & Nagel og Ingeniørgruppen er vi i gang med at realisere projektet om at skabe bæredygtige rammer for de nye boliger.

DGNB-certificeringen skal sikre at boligbyggeriet bliver bæredygtigt set ud fra et helhedsperspektiv, der både tager afsæt i hvor miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt det er. Som et led i opførelsen af boligerne er der blandt andet fokus på skabe rammer for et sundt og trygt hverdagsliv, minimere miljø- og klimapåvirkninger samt på at minimere drift og vedligehold.

Ambitionen er, at projektet opnår en af de første DGNB Guld certificeringer som alment byggeri i Sydjylland.  

Kuben Management er bygherrerådgiver for Boligforeningen SØBO og skal varetage DGNB-certificeringen af projektet.

Byggeriet forventes igangsat i 1. kvt. 2020 og boligerne forventes at stå klar til indflytning i 3. kvt. 2021.

 Illustration: A78 Arkitekter