« Gå til nyhedsoversigt

Alment-privat seminar på Christiansborg: samarbejde er vejen til fremtidens byer

Hvordan udvikles det gode og bæredygtige boligtilbud i tidens boligmarked? Er blandede byer bedre byer? Er boligområder med blandede ejerformer lige så lette at udvikle og realisere i Vordingborg som i København? Hvordan kan almene boligselskaber, private udviklere og kommuner lykkes med samarbejdet om udviklingen af blandede by- og boligområder?

Spørgsmål som disse gav genklang, da Kuben Management den 14. november 2018 inviterede almene boligselskaber, private developere og kommuner til en eftermiddag med inspiration og livlig debat i Tårnet på Christiansborg. Med udgangspunkt i det overordnede tema ’Sammen om den blandede by’ blev deltagerne præsenteret for holdninger, visioner og konkrete erfaringer fra samarbejdet mellem private og almene boligudviklere. Flere af markedets skarpeste profiler inden for udvikling af boligområder med diversitet i boligtyper og ejerforhold bidrog med perspektiver på undertemaer som:

  • Den kommunale strategi og handlingsplan for udvikling af blandede by- og boligområder.
  • Overvejelser omkring afstemningen mellem mangfoldigheden, fællesskaberne og risikoafdækningen i salget via flere boligtyper.
  • Hvordan kan Big Data afdække og optimere investeringspotentialer og sikre, at nye trends og tendenser i markedet inddrages i projektudvikling?
  • Eksempler på almene boligselskaber og private investorers samarbejde om udviklingen af blandede boligområder.
  • Hvordan skaber almene boliger værdi i en businesscase for en privat ejendomsudvikler? Hvordan kan almene boliger medvirke positivt i en investors samlede risikoprofil?

”Godt og tæt samarbejde skaber gode projekter - men det tager tid” var en af pointerne fra ejendomsudvikler Anders Berg Sørensen fra ejendomsudviklingsselskabet NREP. I Tingbjerg opfører NREP ca. 1000 nye ejerboliger mens boligorganisationerne renoverer områdets almene boliger.

Dagens mange inspirerende oplæg og drøftelser i den afsluttende paneldebat efterlod deltagerne med budskabet om, at vejen til udviklingen af levende og holdbare boligområder med blandede bolig- og ejerformer går gennem et tæt samarbejde båret af en vilje og lyst til at skabe forandring.

Følgende virksomheder deltog i debatten med deres perspektiv på fremtidens blandede boformer:

Bente Lykke Sørensen, arealudviklingschef i Aarhus Kommune
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen
Nikolaj Pfeiffer, direktør i Exometric
Anders Berg Sørensen, ejendomsudvikler i NREP
Lone Zeeberg Nielsen, udviklings- og byggechef i FSB
Bent Madsen, adm. direktør i BL, Danmarks Almene Boliger
Henrik Christoffersen, forskningschef i CEPOS
Kaare Dybvad, boligordfører for Socialdemokratiet
Frederik Buhl Kristensen, Politiken Byrum

Er du interesseret i at høre mere om oplæggene og debatten på konferencen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jesper Prip Sindberg på jps@kubenman.dk eller mobil 3051 5453.