« Gå til nyhedsoversigt

Analyse: Der bygges for få boliger i København

Kuben Management og Copenhagen Economics har for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udarbejdet en omfattende analyse af det københavnske boligmarked. Analysen peger på, at der er en stadigt voksende boligefterspørgsel i København, og at udbuddet af nye boliger ikke følger med. Det indebærer stærkt stigende boligpriser i den centrale del af hovedstadsområdet, og medfører både en segregering af beboersammensætningen, hvor lavindkomstgrupper presses ud af byen, og et ustabilt boligmarked hvor det i høj grad er tilfældigt, hvem der bliver vindere og tabere på boligmarkedet.

Analysen identificerer samtidig et stort potentiale for at øge det københavnske boligbyggeri, både ved at tage nye områder i brug centralt og i forstæderne, ved at fortætte eksisterende byområder centralt og i forstæderne og ved bedre udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse. En hurtigere udbygningstakt med de rette typer af boliger i det københavnske boligbyggeri indebærer dog en vanskelig afvejning overfor andre hensyn og andre aspekter af den bymæssige kvalitet, ligesom der er en række barrierer for, at boligudbuddet kan øges, som skal afklares. Særinteresser på tværs af sektorer blandt de storkøbenhavnske kommuner og andre centrale aktører kan stå i vejen, ligesom de juridiske rammer vedr. blandt andet planlovgivning og anlægsloft pt. kan hæmme et øget boligudbud.

Rapporten lægger på denne baggrund op til, at efterslæbet i det københavnske boligudbud bliver sat højere på dagsordenen, at der bliver udviklet en overordnet strategi for byudvikling og boligudbud i hovedstadsregionen, og at staten ud fra et helhedshensyn kan tage initiativ til og sætter rammerne for et sådant arbejde.

Vi glæder os til at følge den fortsatte debat og udvikling på dette vigtige område.

Læs analysen her.