« Gå til nyhedsoversigt

Nu udbydes de første grunde i vækstskabende Præstø-byggeri

Vordingborg Kommune har nu igangsat første etape af byggegrundssalget på Antonibakken i Præstø.

Antonibakken ligger i naturskønne omgivelser tæt på byen og med udsigt over fjorden. Bebyggelsesplanen for området har til formål at fremme væksten af Præstø by, mens byens købstadsstruktur videreføres med byhuse og grønne arealer.

I den første udbudsrunde udbydes arealer til byggeri af rækkehuse i bygaden og enkeltstående villaer i to af vængerne. En mindre del af området er allerede afhændet til Vordingborg Kommune, som vil etablere cirka 30 boliger og et fælleshus på området. Det almene byggeri vil blive udført i samarbejde med Kuben Management.

Vordingborg Kommune er i øjeblikket i gang med en komplet byggemodning af grunden. Allerede nu har Museum Sydøstdanmark udført en arkæologisk forundersøgelse, og Franck Miljø- og Geoteknik afsluttede for nylig en parameterundersøgelse. Det betyder, at Antonibakken inden længe er helt klar til eksekvering af både små og store byggerier.

Til foråret vil Vordingborg Kommune iværksætte salg af enkeltparceller på resten af arealet, hvorefter byggeriet kan begynde i sommeren 2019.

Læs mere om Antonibakken her: https://www.vordingborg.dk/borger/bolig-og-byggeri/parcelhusgrunde/antonibakken/