« Gå til nyhedsoversigt

Bred faglighed og tæt samarbejde sikrer spændende byggesag i Grenaa

Byrådet i Norddjurs Kommune har udvalgt projektforslaget på 60 nye boliger, som Kuben Management har udarbejdet for boligforeningen B45. Et positivt og tæt samarbejde med boligforeningen kombineret med et stærkt tværfagligt team fra Kuben Management har sikret, at to attraktive punkthuse med hver fem boligetager er på vej i Grenaa. Projektet lyser op som en solstrålehistorie på, hvordan faglig sparring, alsidighed i opgaveløsningen og en tæt dialog med boligforeningen kan skabe positive resultater.

Alt under ét tag
Kuben Managements dygtige arkitektteam har forestået udarbejdelsen af projektets skitsemateriale, visualiseringer og de arkitektoniske beskriver, imens Kuben Managements erfarne bygherrerådgivere har udarbejdet projektøkonomien. Projektforløbet har dermed været kendetegnet af et strålende samarbejde både in-house på tværs af Kuben Managements mange dygtige fagligheder og i dialogen med boligforeningen B45. Projektet er blevet vurderet på arkitektur, byggeriets samspil med omgivelserne, anlægsøkonomi, boligorganisationens drift og bæredygtighed. På den vurderingsbaggrund er projektet tirsdag aften udpeget som vinder af bygherrekonkurrencen om alment boligbyggeri i Åbyen i Grenaa. Kuben Management kan nu se frem til at være rådgiver på den forestående byggesag.

Bæredygtighed i bred forstand
Projektet udmærker sig desuden ved at arbejde med en bredtfavnende tilgang til bæredygtighed i byggeriet. I projektforslaget er der både arbejdet med grønne løsninger igennem valg af gedigne materialer, der kræver et minimum af vedligeholdelse. Bygningernes grønne tage sikrer en naturlig regnvandshåndtering, og områdets beplantning skal understøtte den eksisterende flora og fauna.

Social bæredygtighed og ansvarlighed er ligeledes indtænkt i de arkitektoniske og byggefysiske løsninger. Forskellige boligtyper skal appellere til mennesker i forskellige livsfaser og aldre og dermed understøtte opblomstringen af en mangfoldig beboergruppe. Indendørs og udendørs mødesteder er indtænkt med henblik på at fremme interaktion i og omkring husene.

Områdets placering imellem byen og det rekreative område har inspireret til bygningskroppenes 360 graders orientering. De fremtidige beboere kan derfor fra flere af lejlighederne se frem til at få en attraktiv udsigt ind over Grenaa by eller til det nærliggende åløb.