« Gå til nyhedsoversigt

Data og strategisk rådgivning viser djursBO vej

I januar 2017 blev analysevirksomheden Exometric en del af NRGI-koncernen og dermed søsterselskab til os. Exometric leverer, via egenudviklede databaser, analyser, der giver unik indsigt i forbrugere og virksomheders intentioner om fremtidige handlinger relateret til fast ejendom. Koblet med vores brede vifte af kompetencer inden for rådgivning af bygherrer – fra de første idéer om projektudvikling til ibrugtagning af nyt byggeri – var forudsætningerne for et godt og tæt samarbejde der fra starten.

Strategisk rådgivning baseret på unikke data sætter retning på djursBOs udvikling
I øjeblikket udfører vi sammen med Exometric bl.a. en analyseopgave for det almene boligselskab djursBO. Analysen kortlægger nuværende og potentielle beboeres ønsker i forhold til en almen bolig: Hvor skal boligen ligge, hvor høj må huslejen være, og hvilke konkrete ønsker er der til boligen? De indsamlede data benytter vi til at give djursBO et billede af, hvor der er potentiale for at bygge flere boliger samt hvilke typer af boliger, der er efterspørgsel på. Data om nuværende beboere kan hjælpe boligselskabet med at forstå, hvem beboerne er, hvor de kommer fra og hvad der gør en bolig attraktiv for dem. Det er værdifuld viden, der tydeliggør, hvorfra og hvordan djursBO kan tiltrække flere beboere til deres eksisterende og fremtidige boliger.

Vi er rigtig glade for, at der allerede nu, et år efter opkøbet af Exometric, er kommet mange fælles opgaver i hus, hvor vi kan se, at det giver kunden merværdi, når uvildig data om eksempelvis bosætningsønsker kombineres med strategisk rådgivning og bliver til skræddersyede handlingsplaner.