« Gå til nyhedsoversigt

Der mangler tusindvis af plejeboliger i Danmark

I takt med at antallet af ældre i Danmark stiger gevaldigt fra år til år, får bopælskommunen større og større betydning for, hvordan man kan nyde sin alderdom. For hvor nogen kommuner arbejder målrettet med at sikre de ældre gode og værdige forhold, har det ikke været lige så højt prioriteret i andre kommuner. Ifølge en Momentum-analyse fra marts 2019, vil der mangle hele 49.000 plejeboliger i 2030. I Holbæk Kommune har man netop været igennem et omfattende analyse- og planlægningsarbejde for at finde frem til dels det fremtidige plejeboligbehov, dels rammesætninger og principper for etablering af fremtidens plejecentre.

”Der er rigtig mange, der ikke kan få en plejebolig, selvom de har behov og gerne vil. Sygehusvæsenet presses og den kommunale ældrepleje belastes yderligere, fordi de ældre får behov for mere hjælp i deres nuværende hjem. Dette medfører ekstraudgifter,” siger Anders Thanning, der er udviklingschef i bygherrerådgivnings- og analysevirksomheden Kuben Management.

Han er dykket ned i tallene fra Momentum-analysen, som Kommunernes Landsforening (KL) står bag. Tallene viser med al tydelighed, at der bliver markant flere ældre i de kommende år, som vil få behov for en plejebolig. Da kommunerne er forpligtede til at tilbyde ældre en relevant bolig, står kommunerne overfor en større opgave i de kommende år med at bygge tusindvis af nye plejeboliger.

”Det er langt fra en nem opgave, som kommunerne står overfor. Der skal etableres et solidt analyse- og planlægningsgrundlag for de store investeringer. Udgangspunktet for kommunerne er derfor at fokusere på demografiske, sociale, og sundhedsmæssige forhold, samt at være i dialog med de ældre om, hvilke former for boliger, de drømmer om. Kommunerne har ikke råd til forkerte beslutninger - og den kommunale økonomi skal tilrettelægges i et flerårigt perspektiv,” siger Anders Thanning.

Seniorbofællesskaber er populære, men…
Alle statistikker og undersøgelser peger på, at enlige ældre klarer sig dårligere end ældre par og har dermed behov for mere pleje og omsorg samt en funktionel bolig. Ældre par kan derimod i højere grad blive boende i deres nuværende bolig med let støtte.

En af de boligformer, der i dag er stor efterspørgsel på, er seniorbofællesskaber. Netop fordi en gruppe ældre bor sammen under fælles tag, kan de hjælpe hinanden og det letter presset på de kommunale udgifter. Men trods boligformens popularitet, er der nogle uafklarede spørgsmål.

”Først og fremmest er der slet ikke nok seniorbofællesskaber til at tilfredsstille efterspørgslen. Tal fra Realdania viser, at 80.000 ældre ønsker at bo i denne form for fællesskab, men der er blot 7.000 boliger. Det vil sige, at der bør etableres markant flere seniorbofællesskaber for at langt flere af de ældre kan nyde deres otium i fællesskab med andre,” siger Anders Thanning og fortsætter:

”Men træerne vokser desværre ikke ind i himlen og denne boligform er ikke uden udfordringer. For sætter man en gruppe ældre sammen, der aldersmæssigt passer med hinanden, så sker der typisk det, at de samtidigt bliver eksempelvis dårligere gående og mere plejekrævende. - Og dermed har de svært ved at hjælpe hinanden. En mulig løsning på problemet kan være at sikre en større aldersspredning i bofællesskaberne. ”

 

Bofællesskab er også en boligform, der tiltaler Anders Thanning (68):

”Jeg vil rigtig gerne selv bo i et bofællesskab. Så kan jeg indgå i fælles relationer, og også have mit eget lille private afsnit. Man behøver ikke meget mere end en stue med et tekøkken, et soveværelse og et badeværelse, så længe der er passende fællesfaciliteter. Hvis man bliver syg og ikke kan passe sig selv, er et plejecenter naturligvis den rette løsning,” siger Anders Thanning.

De er på vej i Holbæk Kommune
En af de kommuner, der arbejder målrettet på at have nok af de rette plejeboliger til fremtidens ældre i kommunen, er Holbæk Kommune. Kommunen har besluttet at afsætte midler til opførelsen af et nyt plejecenter i Holbæk by og har derfor bedt Kuben Management sammen med KLK (Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed) om at gennemføre en analyse af plejeboligbehovet og et oplæg til dels rammesætninger for byggeri og drift, dels principper for det videre arbejde.

Analysen og oplægget, der blev afleveret til Holbæk Kommune i marts/april 2019, mundede ud i en lang række input, kommunen skal forholde sig til i den kommende tid.

”Holbæk Kommune har en række plejecentre, der set over en bred kam klarer sig rigtig godt i dag. Både beboerne og deres pårørende giver dem rigtig flotte karakterer. Kommunen er dygtig til at drive deres nuværende plejecentre. Men fremtiden stiller nogle nye krav, som kommer til at ændre på den måde, vi tænker ældrepleje og plejecentre på - og det er de meget opmærksomme på i Holbæk,” siger Anders Thanning.

På den baggrund – og foruden analysearbejdet – gennemførte Kuben Management to workshops med 20 deltagere fra blandt andet plejecentrene, den kommunale administration samt repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet. Formålet var at blive bevidste om de valg, der skal træffes, når der skal bygges nye plejeboliger i kommunen.

Den første workshop genererede en pulje af 12 temaer, der sætter perspektiv på fremtidens plejecentre i kommunen. Temaerne dækkede alt fra skabelsen af et attraktivt hjem for beboerne og skabelsen af en attraktiv arbejdsplads for personalet til udnyttelse af ny teknologi, som for eksempel big-data, og sikring af bæredygtighed i byggeriet. Den opfølgende workshop kogte det hele ned til fem principper for fremtidens plejecenter. Et af dem var sammenhængen til lokalsamfundet.

”Hele processen i Holbæk Kommune har givet dem en meget tydelig rettesnor for, hvordan der kan arbejdes videre med fremtidens plejecenter til glæde for både beboerne og personalet. Næste skridt for kommunen bliver – på grundlag af de fordele og ulemper, der er beskrevet - at afklare, om det skal være kommunen selv, en boligorganisation, en friplejeboligleverandør eller en OPP-leverandør, der skal bygge og drive det nye plejecenter. Alene researcharbejdet er altså tidskrævende og presser kommunerne yderligere i forhold til at nå at bygge nok plejeboliger til fremtidens mange flere ældre,” siger Anders Thanning.

Ifølge Danmarks Statistik vil der i årene op til 2030 blive flere end 170.000 ældre over 80 år. Uret tikker altså – både for kommunerne, de nuværende ældre og dem, der kommer til i de kommende år.