« Gå til nyhedsoversigt

Energiledelse gør Coop grønnere

Coop vil over de næste fem år investere op til 300 millioner i at reducere energiforbruget i sine butikker, administration og lagre. Målet er at nedbringe det samlede energiforbrug med 20 procent, så koncernen belaster miljøet mindre og samtidig sparer penge.

Indsatsen er struktureret i et stort energiprogram, hvor Kuben Management skal rådgive omkring implementering af et energiledelses-system, der skal sikre en optimal styring af el-forbruget og andre energikilder, og som kan samle de forskellige energiforbedringsinitiativer.

Vores opgave omhandler implementering af nye energistandarder, der – sammen med energiledelsessystemet – muliggør ISO50001 certificering af i første omgang én af Coops kæder. Det er hensigten, at Coop helt eller delvist skal ISO50001 certificeres inden udgangen af 2017.

”Coop implementerer energiledelse fordi vi tror, at det i rette form skaber værdi. Vi har netop valgt Kuben Management i samarbejde med Harald Karlsen som vores rådgivere, fordi vi tror, at de evner at designe en løsning, der fokuserer mere på værdiskabelse og mindre på administrative byrder. Indtil nu, ser det ud til vi har valgt rigtigt”, siger energichef i Coop, Peter Svendsen.

Medarbejderne skal blandt andet inspireres til at komme med forslag til forbedringer af energiprofilen, input til adfærdsændringer og til optimering af de tekniske installationer - vigtige elementer for at kunne at indfri energimålet på 20 procents reduktion i 2020. Samtidig håber Coop, at involveringen kan skabe værdi for medarbejderne, som nu får mulighed for at gøre en forskel for både deres arbejdsplads og for miljøet.

Vi glæder os til det spændende samarbejde – og til at hjælpe Coop med at gå i front med energibesparelser i detailhandlen.