« Gå til nyhedsoversigt

Første spadestik på Kanalhuset i Kulturhavn Gilleleje gav de fremmødte et minde med hjem

På en råkold onsdag i december var omkring 50 interesserede mødt op for at overvære første spadestik på byggeriet af Kanalhuset, der er tredje og sidste etape af det ambitiøse projekt Kulturhavn Gilleleje. Efter spadestikket blev der gravet godt i jorden for at fylde små glas med jord fra grunden. Glassene blev givet til de fremmødte, som kunne få et lille minde fra dagen med hjem.

”En stor milepæl er nået”, konstaterede bygherre Lars Corfitzen fra Gilleleje Brugsforening a.m.b.a. Projektet har været i gang i 10 år, og nok har der været nogle bump på vejen, men for Brugsforeningen har målet hele tiden været at understøtte en positiv udvikling af Gilleleje og Gribskov. Med Kanalhuset er ringen sluttet, sagde Lars Corfitzen og takkede Gribskov Kommune og rådgiverne for et godt samarbejde.

”Kulturhavn Gilleleje er en central del af Gribskov Kommunes samlede vision for Gilleleje Bymidte”, understregede byrådsmedlem Morten Jørgensen, der glædede sig over, at de mange kulturelle aktiviteter, Kulturhavnen rummer, allerede sætter sit præg på byens liv.

Projektteamet var repræsenteret af totalentreprenøren ISCO A/S ved direktør Mads Tolderlund, arkitekt Kim Skovhus fra Norconsult A/S samt projektudvikler og bygherrerådgiver Michael Nyboe fra Kuben Management A/S. Den lokale forankring er vigtig, betonede de. Det gælder i brugen af materialer som tegl og træ og i hele byggeriets arkitektoniske udtryk.

Kanalhuset kommer til at rumme 20 ejerlejligheder på 1. og 2. sal, erhverv i stueetagen samt 10 nye enheder til Ellen Mariehjemmet. Ejendomsmægler Alice Lotinga fra STAD Projekt kunne glæde sig over, at der allerede er mange interesserede købere.

Projektudvikler Michael Nyboe bandt hele arrangementet sammen og inviterede alle fremmødte på æbleskiver og gløgg fra restaurant Bolværket. Som et minde om dagen fik alle tilbudt et lille glas med jord fra grunden.

Byggeriet af Kulturhavn Gilleleje er sat i gang på initiativ af Gilleleje Brugsforening a.m.b.a. og udviklet i samarbejde med Gribskov Kommune. Kulturhavnen består af et miks af boliger, erhverv samt et Kulturhus med bibliotek, biograf, udstillingsrum, cafe og restaurant.

Evt. spørgsmål kan stilles til: Projektudvikler Michael Nyboe fra Kuben Management A/S: Mail min@kubenman.dk, mobil 20336480.