« Gå til nyhedsoversigt

Fra Energi til Bæredygtighed - Navneskift sender signal til omverdenen og til os

Ved årsskiftet gennemgik afdelingen for Energi og Byggeri et planlagt navneskift til Bæredygtighed og Byggeri. Det nye navn skal både imødekomme en stigende efterspørgsel samt sende et signal til omverdenen og os selv.

I Kuben Management har vi arbejdet med bæredygtighed i mange år og i mange former. Vi har altid taget ansvar for at udvikle byggeriet i en ansvarlig retning, og vi ser det som en vigtig del af vores tilgang og tankegang.

Navneskiftet er derfor ikke udtryk for et kursskifte. Det er snarere en logisk konsekvens af den måde, vi altid har set på og arbejdet med bæredygtighed. Med navneskiftet understreger vi over for os selv, vores kunder og øvrige interessenter, at vi tager vores ansvar for en bæredygtig samfundsudvikling alvorligt.

Vi vil fortsat tilbyde rådgivning i forhold til energi, vedvarende energi, energikoncepter, solceller og meget mere, men indgangsvinklen og perspektivet vil fremover være den bredere betegnelse bæredygtighed. På den måde er det helt i tråd med den helhedstankegang, vi går til størstedelen af vores opgaver med.

Imødekommer en stigende efterspørgsel
De seneste år har fokus på bæredygtighed været konstant stigende, og med navneskiftet viser vi, at vi kan levere det, kunderne efterspørger.

På trods af stigende opmærksomhed er der stadig et stort behov for viden om, hvordan man i praksis skaber bæredygtige løsninger hos vores kunder. For en række bygherrer er bæredygtighed stadig et ukonkret koncept. Derfor har vi en formidlingsopgave foran os. Vi skal synliggøre, hvordan en DGBN-certificering kan skabe værdi for den enkelte bygherre, eller hvordan man skaber et bæredygtigt byggeri i balance mellem by, erhverv, mennesker og miljø.

Vil udfordre bygherren
Med det nye navn er det samtidig intentionen, at det skal være nemmere for andre afdelinger at trække på de ressourcer, vi har i forhold til bæredygtighed. Vi er i forvejen rigtig gode til at trække på hinandens ressourcer internt, og det vil vi fremover gerne være endnu bedre til.

Nogle bygherrer spørger selv ind til det bæredygtige, men det er også håbet, at vi i højere grad og mere proaktivt fremover kan tænke bæredygtighed med ind i de projekter, hvor bygherren ikke selv har efterspurgt det. Vi vil gerne udfordre bygherren og vise, at der ofte er alternative byggematerialer, som kan bidrage til en grønnere profil uden at det koster ekstra.

Med det nye navn Bæredygtighed og Byggeri viser vi omverdenen, at vi er med i forreste række, når det kommer til at omdanne visionen om et bæredygtigt Danmark i 2050 til virkelighed.