« Gå til nyhedsoversigt

Fremtidssikring af Jetsmark Idrætscenter

På vegne af Jetsmark Idrætscenter har vi stået for udbud af totalentreprise i forbindelse med udbygning og modernisering af Jetsmark Idrætscenter. Det har været en spændende proces med mange gennemarbejdede bidrag og et godt samarbejde med byggeudvalget fra Jetsmark Idrætscenter. Vi er derfor glade for nu at kunne offentliggøre totalentreprenør Q-Construction, P+P arkitekter og ingeniørfirmaerne Hamiconsult A/S og Spangenberg & Madsen A/S som det vindende team. Tillykke!

Udbygning og ombygning fremtidssikrer idrætscentret
Jetsmark Idrætscenter ligger mellem de nordjyske byer Pandrup, Kaas og Moseby og blev etableret i 1974. Centret består i dag af to idrætshaller, en svømmehal, fitnesscenter, motorikcenter, omklædningsfaciliteter og udearealer med fodboldbaner, kunstgræsbaner samt tennisbaner. Centret er fuld booket året rundt, og den flittige brug har sat sine spor på det ældre center, ligesom udviklingen inden for idræt og fritidsaktiviteter kræver opdaterede faciliteter.

Idrætscentret udbygges med ca. 3000 nye m² og ombygning af ca. 1700 m². Der etableres bl.a. en ny tilbygning med hovedindgang, nye omklædningsfaciliteter til svømmehal, ny springsal, nyt produktionskøkken samt lokaler til fysioterapi. Ombygningen rummer etablering af nye møde- og opholdsarealer samt udbygning af eksisterende fitnesscenter. Projektet omhandler desuden energioptimering af bygningerne herunder udskiftning af flere tage samt mekaniske- og tekniske anlæg.

Med projektet bliver det nye Jetsmark Idrætscenter et moderne og attraktivt idrætscenter med faciliteter og rammer, som ikke kun understøtter brugernes behov for idrætsfaciliteter men også sociale fællesskaber på tværs af idrætsgrene, alder, køn og etnisk baggrund.

En del af et større områdeløft
Jammerbugt Kommune projekterer i øjeblikket en ny skole ved siden af Idrætscentret, og der arbejdes hen mod at etablere en rambla med oplevelsesrum i en æstetisk og sensorisk landskabsarkitektur mellem skolen og Idrætscentret, som binder de forskellige aktiviteter i området sammen. Visionen er, at idrætscentret, skolen og ramblaen skal fungere som et samlende kraftcenter, der bidrager til at gøre de tre byer til en enhed med fælles identitet.