« Gå til nyhedsoversigt

Frugtbar dialog på lokalrådsmøde baner vejen for nye løsninger

På Kuben Managements seneste lokalrådsmøde i Kolding diskuterede lokalrådet kompleksiteten af det nye AB-system, mens medlemmerne også sparrede med hinanden om langtidsholdbare løsninger på den omdiskuterede Ghettoplan.

Torsdag den 22. november blev regeringens nye Ghettoplan vedtaget. Planens mest udfordrende tiltag er 40 procent-reglen, som betyder, at antallet af almennyttige boliger i belastede boligområder i 2030 ikke må overstige 40 procent. Mange husholdninger med lav indkomst skal derfor flyttes fra deres hjem.

For at undgå, at udsatte familier bare flyttes og samles et andet sted, er det nødvendigt at udvikle løsninger, der er langtidsholdbare. I lokalrådet sidder blandt andet medlemmer fra boligforeninger i områder, der tidligere har været på ghettolisten, og som dermed kunne give deres input til, hvordan de kom af listen. Dette var til stor værdi, da lokalrådet drøftede den nye plan.

”Det er tydeligt, at der ikke er en enkelt løsning, der passer til alle. Der er mange mulige løsninger, men en forudsætning for at skabe løsninger er en positiv dialog med kommunerne, hvilket vi tror på, at de er indstillede på,” fortæller Kurt Bech, regionsdirektør i Kuben Management.

Sammen løser vi de fælles udfordringer
Lokalrådet er sammensat af direktører fra de almene boligselskaber samt formænd og næstformænd fra boligselskaberne. Alle deltager med afsæt i deres høje faglighed. Formålet med møderne er, at medlemmerne kan sparre med hinanden om aktuelle emner i boligsektoren og at skabe netværk på tværs af sektoren. Medlemmerne kommer med mange forskellige forudsætninger. Det sikrer varierede input til de forskellige emner og en spændende dialog.

Indføring i det nye AB-system
Et andet af emnerne på det seneste lokalrådsmøde var en gennemgang af det nye AB-system. AB-systemet er af afgørende betydning for den almene boligsektor, men systemet er komplekst og kræver mange ressourcer at sætte sig ind i. Derfor fremlagde Kuben Management muligheden for at komme ud til organisationerne og holde foredrag, som kan fungere som en indføring i, hvilken betydning de nye aftaleforhold får i praksis.

”For os i Kuben er det enormt værdifuldt, at vi kan bruge vores faglighed og erfaring til at hjælpe ude, hvor det virkelig gælder – i boligforeningerne. På samme tid skaber det stor værdi for os at få indsigt i, hvad der fylder hos boligforeningerne og hvilke aktuelle emner, der optager dem,” fortæller Kurt Bech.