« Gå til nyhedsoversigt

Genhusning: Involver beboerne tidligt

Som bygherrerådgiver og genhusningskonsulenter er vi lige nu i gang med at hjælpe Boligforeningen Kristiansdal med en genhusningsproces for afdeling 5 på Parkvej i Odense, der står over for en stor renovering.

Når renoveringen af en almen boligorganisation er så omfattende, at beboerne må flytte ud af deres bolig – enten til midlertidig genhusning i en anden lejlighed, imens renoveringsarbejdet pågår, eller permanent, fordi flere lejligheder bliver lagt sammen til større og mere tidssvarende lejemål – melder usikkerheden ved at skulle flytte sig ofte allerede i de indledende faser.

Genhusningskonsulent Bjarne Friis fra vores kontor i Kolding holdt i slutningen af 2017 første informationsmøde om genhusning for beboerne fra Parkvej, hvor de kunne få information og svar på de spørgsmål, der naturligt melder sig, når man i en periode skal flytte fra sin bolig.

Det er vores erfaring, at målrettet kommunikation med beboerne i alle projektets faser, samt en grundig planlægning af genhusningsforløbet i forhold til renoveringsarbejdet, er af afgørende betydning for et succesfuldt projekt. Det skaber tryghed hos beboerne, og det muliggør en god byggeproces, når de forskellige faggrupper har den nødvendige adgang til boligerne og kan udføre deres arbejde ifølge tidsplanen.

Efter informationsmødet stemte beboerne ja til det foreslåede renoveringsprojekt, der forventes at starte op i 2019 og være endeligt afsluttet i foråret 2021. Vi ser frem til at være med under hele forløbet og skabe en god og tryg genhusningsproces for beboerne.