« Gå til nyhedsoversigt

Gentagelser guld værd i renovering

Stadionkvarteret i Glostrup gennemgår i disse år en omfattende renovering af samtlige 1235 boliger. Visionen for renoveringen er at gøre bebyggelsen til ét af forstædernes mest attraktive og mangfoldige almene boligområder med tidssvarende boliger til alle beboere. Etape 2 af 6 er netop afleveret med gode resultater på både tid, økonomi og kvalitet – og tilfredshed blandt de involverede parter. Som bygherrerådgiver og sparringspartner for Glostrup Boligselskab har vi været med til at udvikle den strategi, som renoveringen er udbudt efter, og som danner grundlag for de gode resultater, vi ser i dag.

Kontinuitet i renoveringsproces skaber værdi
Det særlige ved renoveringen af Stadionkvarteret er, at det udførende team går igen på alle seks etaper og derfor kan videreføre læring og arbejdsgange fra etape til etape. Metoden er valgt, fordi det, efter at vi havde foretaget en række indledende undersøgelser for bygherren Glostrup Boligselskab, stod klart, at en så stor og kompleks renoveringsopgave ikke kunne løses tilfredsstillende ved traditionel fag- eller storentreprise.

Derfor anbefalede vi, at renoveringsprojektet blev udbudt som hovedentreprise med hovedprojekt kun for første etape og dispositionsforslag for de efterfølgende etaper. Herefter bliver kontrakten med hovedentreprenøren, Enemærke & Petersen, genforhandlet og prisen genbekræftet for hver efterfølgende etape. Det skaber budgetsikkerhed for bygherre, mulighed for at drage læring fra etape til etape samt bedre styring af tid til gavn for især beboerne. Projektchef Lars Lynge fra Enemærke & Petersen siger om renoveringen:

”På en sag som Stadionkvarteret, der er en af Danmarks største renoveringer af muret byggeri, giver det rigtig god mening at udbyde projektet i hovedentreprise med kontrakt på 1. etape og løbende frigivelse af de efterfølgende etaper, sådan som Kuben Management har gjort for Glostrup Boligselskab. Det skaber værdi i

udførselsfasen, fordi det er det samme team af håndværkere, der udfører arbejdet fra etape til etape og derfor kan drage nytte af gentagelserne. Det vil efter min mening også lette driften af bygningerne efterfølgende, fordi det er én entreprenør – i dette tilfælde os fra Enemærke & Petersen – der har renoveret alle blokkene og har anvendt de samme metoder og materialer fra opgang til opgang”.

Stærkt bindeled mellem byggeriets parter sikrer fremdrift
I projektets indledende faser har vi også bidraget til at definere formen for samarbejdet mellem bygherre, totalrådgiver og entreprenør, og under udførslen fungerer vi nu som uvildig samarbejds- og optimeringspartner for parterne i sagen. Vores projektchef Mogens R. Aaskov sørger til ugentlige møder på byggepladsen for, at alle bliver hørt, at samarbejdet fungerer, og at der er styr på tid, økonomi og kvalitet.

”At samarbejdet fungerer, er en væsentlig faktor i en stor renoveringssag som Stadionkvarteret. Derfor er alle parter glade for, at det er en erfaren og handlekraftig mand som Mogens, der står for vores ugentlige fællesmøder. Mogens ved, hvad det handler om, og han sikrer, at de nødvendige beslutninger bliver truffet, så byggeriet hele tiden er i fremdrift, og at der er styr på tid, økonomi og kvalitet”, siger Lars Lynge om samarbejdet med Mogens.

Renoveringen af Stadionkvarteret forventes afsluttet i ultimo 2019.

Foto: ©Skovdal Nordic - venligst udlånt af Enemærke & Petersen.

Læs mere om renoveringen her.