« Gå til nyhedsoversigt

Grønne screeninger på renoveringssager i den almene sektor

I forbindelse med tilsagn om støtte til Landsbyggefondsstøttede renoveringsprojekter for almene boliger, er det en betingelse, at boligorganisationerne gennemfører en grøn screening af renoveringen.

Den grønne screening skal systematisk afdække, om der med totaløkonomisk langsigtet balance kan arbejdes med supplerende energitiltag som solceller samt anvendelse af materialer med mindre klimabelastning.

Der skal foretages en grøn screening af alle projekter for at komme videre til Skema B. Kuben Management kan i den forbindelse hjælpe fx boligorganisationer med at gennemføre den grønne screening og udarbejde den efterfølgende redegørelse.