« Gå til nyhedsoversigt

Høringssvar til AB18

Almene bygherrer bør få mere opmærksomhed i den nye AB18-tekst
Det nye AB-system er længe ventet og en tiltrængt revidering af måden, som aftaler inden for byggeriet kan indgås på. Vi savner dog et større fokus på almene bygherrer, som ikke kan udbyde deres entrepriser med visse dele af teksten i dens nuværende form. Vi anbefaler derfor udvalget bag revideringen af AB-systemet at justere paragrafferne 6, 9, 36 og 68, så de almene bygherrer får bedre mulighed for at anvende AB uden at være nødsaget til at lave ændringer:

  •  Forudbestemt rangorden i aftaledokumenter i § 6 bør udgå, da aftaledokumenterne ikke kan rangeres ens i alle de projekter, som AB18 favner.

  • Garantistillelse i §9 er for lav for almene bygherrer, og vi foreslår, at garantistillelsens størrelse for ikke-momsregistrerede bygherrer beregnes af entreprisesummen inkl. moms.

  • Krav om betaling to gange månedligt i § 36 kan ikke honoreres, da det vil være for omstændeligt og for tidskrævende for de almene og offentlige bygherrer.

  • Hurtig afgørelse i § 68 skal omfatte flere krav (op til 500.000 kr.) og være bindende, indtil en voldgiftskendelse evt. viser det modsatte.

Læs Høringssvar til det nye AB-system 2018 fra Kuben Management.