« Gå til nyhedsoversigt

Invitation til markedsdialog om 34 almene boliger i Præstø

I samarbejde med Kuben Management inviterer Vordingborg Boligselskab alle interesserede entreprenører til markedsdialog om totalentrepriseudbud i forbindelse med opførsel af 34 almene boliger og fælleshus på Antonibakken i Præstø.

Markedsdialogen finder sted tirsdag d. 17.12. i Vordingborg Boligselskabs lokaler på Falunvej 8 i Vordingborg. Fra kl. 9.30 – 10 vil der være en kort introduktion af projektet og mulighed for at stille spørgsmål i åbent forum. Herefter vil der blive afholdt op til fem individuelle samtaler med interesserede entreprenører, som får mulighed for at kommentere og byde ind med forslag til tekniske løsninger og byggemetoder, der sikrer projektets tid og økonomi.

Arrangementet er åbent for alle, men af hensyn til pladser opfordrer vi til, at I melder jer til hos Nadja Wismann på nawi@kubenman.dk eller mobil 50693929. Her kan I også bede om at få skitseprojekt tilsendt.

Angiv ved tilmelding, om I ønsker at deltage i en individuel samtale. Hvis flere end fem firmaer ønsker individuel samtale, forbeholder vi os retten til at udvælge op til fem. Vi bestræber os på at opnå en sammensætning, der bedst muligt repræsenterer kredsen af potentielle tilbudsgivere og sikrer et nuanceret feedback på projektet. Der er tilmeldingsfrist for de individuelle samtaler mandag d. 16.12. kl. 12.00.

Det endelige totalentrepriseudbud vil efterfølgende blive sendt til tre entreprenører, der kan afgive tilbud.