« Gå til nyhedsoversigt

Kom til Smart City konference 2017

Smart City konference - Smart Strategi 2017 – få pladser tilbage!

Onsdag den 1. februar sætter Gate21 og NRGI i samarbejde med Kuben Management igen Smart City på dagsordenen, i år med fokus på Smart City som en del af den strategiske dagsorden i regionerne, kommunerne og byerne.

Vi samler landets førende eksperter og beslutningstagere til at diskutere, hvordan vi skaber en strategisk forankring af Smart City, bl.a. med paneldebat om kommunernes arbejde med Smart City, styret af Mads Steffensen. Smart City-frontløberne Simon Giles og Steve Bowyer fortæller om deres mangeårige arbejde med at implementere Smart City-strategier i internationale byer. Og der er mulighed for at deltage i dybdegående workshops om emner som cirkulær økonomi, digitalt borgerliv og smart byrumsdesign.

Er du beslutningstager i en kommune, region eller arbejder du med Smart City i en organisation, kan du stadig nå at få en plads på konferencen og få et skarpt indblik i, hvilke konkrete værktøjer, der kan hjælpe med at få Smart City integreret i den strategiske byledelse og derigennem skabe et smartere, mere bæredygtigt og attraktivt samfund.

Smart City-udviklingen et skridt videre. Konferencen afholdes onsdag den 1. februar 2017 kl. 09.00 - 17.00 hos Center for Ledelse, Kbh. Ø.

Tilmeld dig hér.