« Gå til nyhedsoversigt

Mentorprogrammet godt i gang

Den stadige udvikling af vores rådgivere er en vigtig prioritet for Kuben Management. Det er baggrunden for, at vi i 2016 søsatte mentorprogrammet ”Kuben Academy”.

Programmet sætter erfarne rådgivere – mentorerne – sammen med mindre erfarne rådgiver – mentees. Formålet er ikke sidemandsindlæring af viden og færdigheder. Sidemandsoplæring er vigtig i en specialiseret virksomhed som Kuben Management. Men den foregår bedst i samarbejdet mellem rådgiverne indenfor det enkelte projekt. I stedet har Kuben Academy fokus på, at den mere erfarne støtter den mindre erfarne igennem mentorsamtaler, som mentee bestemmer indholdet af.

Det betyder, at samtalerne oftest handler mere om at hjælpe den mindre erfarne til selv at finde sine svar på de udfordringer og muligheder, han eller hun står overfor i sit arbejdsliv, end på at den erfarne rådgiver stiller alle svarene til rådighed – selv om mentoren også altid har den mulighed, hvis det er det bedste i situationen.

Det betyder også, at fokus er mere på tværgående rådgiverkompetencer og på personlig udvikling end på dybe specialistkompetencer. Specialistkompetencer er vigtige, men den gode rådgiver skal eksempelvis også kunne forstå, hvilken situation han eller hun står i, skal kunne omstille sig hurtigt til nye situationer, kommunikere på den måde som får processerne til at køre, kunne forebygge og afhjælpe konflikter og facilitere et samarbejde, og sikre at processer har fremdrift og skaber resultater..

Erfaringerne med Kuben Academy er indtil nu rigtig gode. Mentoring kræver tid, for det handler om menneskers personlige udvikling i et komplekst arbejdsfelt. Men allerede nu kan vi se, at programmet har skabt nyt engagement, ny energi og ny arbejdsglæde – både hos mentorer og mentees.

Vi ser, hvor meget de mindre erfarne rådgivere påskønner, at der dedikeres tid og opmærksomhed til dem fra deres mere erfarne kolleger. Og vi ser, hvordan garvede og måske lidt slidte rådgivere får ny gejst ved at komme tæt på talentfulde yngre mennesker, og hvor meningsfuldt det er for dem at hjælpe yngre kolleger godt på vej – mange af mentorerne fortæller, hvordan de kan se sig selv som unge i deres mentees, og hvordan de oplever, at de kan leve sig ind i deres mentees situation.

Sidst men ikke mindst, så har vi oplevet, hvordan mentorordningen binder Kuben Management sammen på nye måder og skaber nye interne samarbejdsflader. Helt bevidst valgte vi at sammensætte mentorer og mentees på tværs af vores geografiske lokationer. Det var et sats, som vi var usikre på. Men det har vist sig at være meget frugtbart. Mentorer og mentees bliver revet ud af deres normale omgivelser. De får et dybere kendskab til de enkelte kontorers arbejdsmåder, ydelser og kunder. Og på den baggrund ser de nye muligheder og nyt samarbejde opstår – til gavn for både vores rådgivere og vores kunder.

Kuben Academy fortsætter i 2017 – og vi vil løbende have fokus på at forbedre og videreudvikle programmet.

Training Gallery har hjulpet os i gang med projektet – ros til Jan og Henry!