« Gå til nyhedsoversigt

Kuben Management deltager i bæredygtigt EU-projekt

"Om 10 år vil nulenergibyggeri give økonomisk gevinst"

Det er konklusionen på projektet CoNZEBs i et samarbejde mellem fire EU-lande, nemlig Tyskland, Italien, Slovenien og Danmark. Projektet har løbet over 2,5 år og er støttet af EU-midler og har haft fokus på at undersøge, om nulenergibyggeri vil kunne udføres billigere, end tilfældet er i dag.

Ud fra forskellige parametre har projektdeltagerne i løbet af det sidste halvår foretaget LCC-analyser og LCA (livscyklusanalyser) af alternative løsninger til opnåelse af næsten nulenergibyggeri i sammenligning med nybyggeri efter BR18 og decideret nulenergibyggeri. Resultaterne af LCC- og LCA analyserne viser, at vi mange steder i Europa er nået til et balancepunkt mellem brug af mere isolering og anvendelse af solenergi. I Danmark ser vi f.eks., at både solvarme og solceller både ud fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt kan konkurrere med boligernes sidste 5 cm isolering.

Projektet har også kigget ind i fremtiden – til år 2030 – hvor vejret, energipriser, primærenergifaktorer, effektivitetsforbedringer og prisreduktioner for udvalgte teknologier er blevet fremskrevet. Overordnet set ser det ud til, at nulenergibyggeri bliver mere konkurrencedygtigt til den tid, og kombiløsningen med solceller og varmepumpe vil blive mere attraktiv.

Resultaterne fremgår af to nye rapporter, der kan hentes på projektets hjemmeside I projektet deltog blandt andre Ove Mørck fra Kuben Management.