« Gå til nyhedsoversigt

Kuben Management er foretrukken samarbejdspartner på renoveringssager for DAB i Esbjerg

Byrådet i Esbjerg Kommune godkendte d. 7. december 2020 fire Landsbyggefondsstøttede renoveringssager for Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932 og Boligforeningen Fremad. Begge administreret af DAB. Forinden havde beboerne på møder stemt ja til renoveringsprojekterne. Mange var mødt frem for at høre om projekterne, huslejekonsekvenser, genhusning, tidsplaner mv., inden de afgav deres stemme (billedet).

Landsbyggefonden anmodede d. 11. marts 2020 landets boligforeninger om at hastebehandle udvalgte LBF-renoveringsstøttesager. Udmeldingen kom i kølvandet på COVID-19 for at fastholde beskæftigelsen i Danmark og fremskynde renoveringsprojekterne i den almene sektor.

”De fire projekter indeholder alle LBF-støttekategorier: Fra oprettelse af byggeskader, ombygning/sammenlægning, tilgængelighedsboliger, modernisering og vedligeholdelse til fysiske tiltag, der kan ændre beboersammensætningen i et udsat boligområde. Vi er ydmyge, men også stolte over, at beboerne har stemt ja på et oplyst grundlag, og at alle parter har arbejdet hurtigt og kompetent for at gennemføre sagerne på rekordtid, så LBF kan nå at give tilsagn inden årsskiftet. Vi er helt på hjemmebane i denne type sager”, siger Morten M. Mathiasen, som er bygherrerådgiver for DAB.

Kuben Management har gennem en årrække været bygherrerådgiver på renoveringssagerne, som samlet beløber sig til 0,8 mia. kr., så arbejdet er en naturlig forlængelse af det gode samarbejde.