« Gå til nyhedsoversigt

Masterplan for Kolding Stadion

Kuben Management har for Kolding Kommune udarbejdet en masterplan for Kolding Stadion. Masterplanen skal danne grundlag for en politisk proces, hvor der tages beslutninger om fremtidens stadion, og hvad det skal indeholde for at blive ”byens stadion”.

Et bynært og bæredygtigt superstadion
Visionen er, at Kolding Stadion på sigt og fasevis skal opgraderes til et bynært superligastadion med moderne sports- og erhvervsfaciliteter som et samlingspunkt for både bredde- og eliteidræt, erhvervsliv og kulturaktiviteter. Potentialet i et bynært superliga stadion skal udnyttes til at styrke samspillet og synergien mellem stadion og byen. I forbindelse med realiseringen af projektet vil der være fokus på miljømæssigt bæredygtige løsninger og totaløkonomisk optimering i forhold til driftsudgifter, vedligeholdelse, renhold og levetid.

Kolding Stadion blev anlagt i 1913 og har i tidens løb gennemgået flere opdateringer. Kolding Stadion er i dag bygget op som et fodboldstadion med en omkringliggende løbebane og atletikfaciliteter. På den østlige langside er hovedtribunen med bl.a. cafeteria, omklædning og VIP lounge, mens der på den vestlige langside er en mindre trætribune. Kapaciteten i dag er 12.000 personer, hvoraf der er 2.300 siddepladser. På endetribunen mod syd er der etableret ståpladser med trin, dog ikke overdækket. De nuværende faciliteter er vedligeholdelseskrævende og ikke tidssvarende.

Kraftcenter for bredde- og elitesport samt lokalt kulturliv
Med etableringen af et helt nyt stadion er ønsket at skabe attraktive rammer for sports - og fritidsaktiviteter samt musik- og kulturarrangementer, som kan være med til at understøtte liv i byen og skabe en totaloplevelse med aktiviteter i byen inden større arrangementer, til gavn for byens erhvervsliv, fx spisesteder, restauranter, cafeer, handlende, hoteller m.fl. Netop for at styrke samspillet mellem byen og stadion foreslår masterplanen at indarbejde et nyt, multifunktionelt område øst for stadion. Derudover skal tilskuerfaciliteterne forbedres, og der er brug for opgraderede faciliteter for talentudviklingen.

Det bynære superligastadion skal være et lokalt kraftcenter for fritid og idræt, der tiltrækker midtbyens børn, unge og frivillige, men skal derudover også være hjemmebanestadion for Kolding IF Fodbold’s professionelle fodboldafdeling. Kolding IF Fodbold har et stort ønske om fortsat at være byens hold og spille sine kampe på det bynære stadion, som har været klubbens hjemmebane siden 1913.

Faseopdelt realisering af Kolding Stadion
I masterplanen præsenteres en faseinddeling for, hvorledes udviklingen af Kolding Stadion kan tage form:

• I fase 1.1 flyttes spillerbanen 11 meter mod syd/øst. Der etableres banevarme og nyt lysanlæg. Atletikanlægget og cricketbanen flyttes til ny lokation.

• Fase 1.2 indebærer nedrivning af eksisterende og opførelse af ny vesttribune.

• I fase 2 opføres en nordtribune. Nord for tribunen etableres parkeringspladser til busser. Derudover etableres der et multifunktionelt område øst for stadion. SFO-pavilloner fjernes.

• Fase 3 indeholder en udvidelse af østtribunen mod syd og opførelse af en sydtribune.

Det forventes, at opgraderingen af Kolding Stadion påbegyndes medio 2020.

 Nuværende forhold