« Gå til nyhedsoversigt

Mentorordning: Investering i menneskelige ressourcer er godt givet ud

I Kuben Management lancerede vi i september 2016 et mentorprogram, der er tænkt som en langsigtet investering med aktuelle og potentielle gevinster for både medarbejdere og for virksomheden.

To år efter opstarten har vi spurgt chefrådgiver og mentor Rasmus Bech Frandsen, der for nylig fejrede 10 års jubilæum på vores kontor i Aalborg, om, hvad mentorordningen giver ham og hans mentees – og hvad han synes, det giver Kuben Management som arbejdsplads og forretning. 

I: ”Rasmus, du har været med fra starten, først som mentor for to af vores yngre rådgivere og nu for to nyuddannede rådgivere. Hvordan oplever du mentorrollen?”

RBF: ”Jeg oplever det som et meget positivt og givende element af mit arbejdsliv: Jeg får både mulighed for at hjælpe mine yngre kolleger med at finde ståsted og retning i deres daglige udfordringer og karriere, og samtidig udvikler jeg mig selv som menneske og rådgiver – bl.a. fordi jeg bliver bedre til at stille de rigtige spørgsmål og til at lytte i stedet for at give mine mentees alle svarene.

Det tror jeg også er givende i samtaler med kunder, hvor min fornemmeste opgave som rådgiver er at klæde bygherren på til at træffe de rigtige beslutninger.”

I: ”Hvordan oplever du samspillet med dine mentees?” 

RBF: ”Mine mentees kommer fra vores kontorer i Kolding og København, så vi arbejder ikke sammen til daglig. Vores relation er derfor ikke præget af, at vi har samarbejdet på projekter, eller at vi fx har den samme leder. Så jeg føler, at vi har et godt samspil, hvor de kan tale 100 procent frit fra leveren. Samtidig er det utrolig spændende for mig at få indblik i fire yngre menneskers oplevelse af verden og vores fælles arbejdsplads – jeg får faktisk helt lyst til at arbejde sammen med de her fantastiske unge mennesker og være med til at føre nogle af deres idéer og tanker ud i livet!”

I: ”Hvad tror du, at dine mentees får ud af et mentorforløb?”

RBF: ”Jeg lægger stor vægt på, at mine mentees selv byder ind med spørgsmål og problemstillinger, som de oplever i enten opgaveløsningen eller i relationen til kunder, ældre kolleger eller nærmeste leder. Så det er dem, der sætter dagsordenen, og mig, der – forhåbentlig – guider dem i den rigtige retning.

Nogle er lidt usikre i rollen som rådgiver og har brug for sparring ift. at fremstå mere handlekraftige og beslutningsdygtige over for kunder og samarbejdspartnere. For andre handler det om at blive bedre til at give slip på det, der holder én lidt tilbage i en situation. Det kan være, hvor de måske har en anden holdning eller ny viden ift. en ældre mere erfaren kollega, men er mere tilbøjelige til at tie stille end at sige deres mening højt.

Når vi følger op på de ting, vi tidligere har talt om, hører jeg fra mine mentees, at de er blevet bedre til at håndtere de udfordringer, de nu har – så det er min fornemmelse, at de får et godt udbytte af mentorordningen og bliver styrket både fagligt og personligt.”

I: ”Hvordan synes du, at mentorprogrammet påvirker vores virksomhed og organisation?”

RBF: ”Jeg synes, at Mentorordningen i væsentlig grad påvirker Kuben Management positivt. Det gælder både fagligt, fordi vi lærer hinandens kompetencer bedre at kende og får inspiration fra projekter og måder at løse opgaverløsning på på tværs af vores fire kontorer.

Det gælder i forhold til at udvikle dygtigere og stærkere rådgivere, der er bevidste om egne kompetencer og kan løse stadigt mere komplekse opgaver for kunderne. Særligt for nye medarbejdere betyder mentorordningen, at de hurtigere kommer ind i jobbet og fra start har mere viden om, hvordan vi arbejder i Kuben Management.

Og det gælder også i forhold til hele virksomhedens sammenhængskraft, hvor mentorordningen giver os anledning til at komme rundt på de forskellige kontorer og lære vores kolleger der bedre at kende. Det giver et bedre kollegialt fællesskab, men det muliggør også, at vi kan arbejde ud fra nogle friere geografiske grænser, hvor man fx beder en kollega fra et andet kontor om hjælp, fordi man fra en mentorkollega har hørt, at en mentee har netop de kompetencer, man har brug for på et projekt.

Selvfølgelig kræver det en del ressourcer at drive en mentorordning, men jeg er sikker på, at investeringen er godt givet ud og kommer flerfold tilbage. Det oplever jeg i hvert fald i forhold til mine egne mentees, og når jeg som rådgiver kan mærke, at jeg er blevet en mere helstøbt sparringspartner for bygherren og når i mål med endnu bedre resultater".