« Gå til nyhedsoversigt

Merværdi til energimærket

I efteråret 2016 fik vi opgaven med at udbyde energimærkning for Vesthimmerland Kommune. Som supplement til energimærkningsopgaven bad kommunen om en række ekstraregistreringer i forbindelse med, at bygningerne alligevel skulle besigtiges. Ønsket var, at ekstraregistreringerne skulle give overblik over kommunens tekniske anlæg og gøre det muligt at strukturere drift og vedligehold af dem bedre.

Til ekstraregistreringerne valgte Vesthimmerland Kommune at benytte Timesafe - et Facility Management ”light” program, der tilgås online. Vi hjalp Vesthimmerland Kommune med at forhandle ekstraopgaven på plads med vinderen af energimærkningsopgaven, og vi hjalp med at udvikle den kravspecifikation, som skulle følges ved registreringen i programmet.

Overblik og bedre samarbejde på tværs i kommunen
I dag oplever Energileder i Vesthimmerlands Kommune, Torsten Løth, at Timesafe fuldt ud lever op til forventningerne:

Hvor energimærkningsrapporten fokuserer på konkrete energibesparelser, så supplerer Timesafe med bedre muligheder for at skabe et overblik over vores bygningsmasse og tekniske anlæg, som kan bruges på tværs i kommunen. Eksempelvis giver det os mulighed f.eks. at holde styr på vores servicekontrakter med eksterne teknikere i en platform, hvor de også indtaster i systemet, så vi hele tiden har systemet opdateret. Erfaringen viser også, at vi får mulighed for at kunne bruge energimærkningen i daglig drift i tæt samspil med Timesafe og vores ems-system på en måde vi ikke har haft mulighed for før".

Vesthimmerland Kommunes tilfredshed med opgavens løsning førte til, at de – ved et kommunalt ERFA-møde – anbefalede samme løsning til en række søsterkommuner, bl.a. Ikast-Brande Kommune, der netop nu har et udbud om energimærkning ude.

Krav til merværdi indarbejdes i udbudsmaterialet
Karina Dalgaard Müller, som er energimedarbejder i Ikast-Brande Kommune, siger om deres forestående energimærkning, som pt. er i udbud:

At få udført energimærkning giver ikke i sig selv overblikket over vores tekniske anlægspark – hvilken alder det har, hvilken energimæssig tilstand, det er i, osv. Dette overblik får vi derimod via Timesafe, som samtidig har utrolig let ved at håndtere udskiftninger eller forbedringer, hvormed overblikket hele tiden vil være der. Denne optimering af energimærket har Kuben Management forstået fuldstændigt, og derfor er det blevet rigtig godt indarbejdet i udbudsmaterialet, så bydende er indforstået med, at dette udbud drejer sig om meget mere end blot et energimærke”.

Udbudsrådgivning med kundens behov i fokus
Når vi som bygherrerådgivere arbejder med energimærkningsopgaver i kombination med Timesafe eller andre FM-registreringer, er vores fokus i udbudsrådgivningen, at kunden både får løst energimærkningsopgaven optimalt, og at kundens kravspecifikationer formuleres så præcist, at ekstraregistreringerne matcher netop de individuelle behov, som kunden har. For nogle kommuner er der et behov for at få overblik over samtlige tekniske anlæg, mens andre kommuner kun har behov for at få bedre styr på konkrete typer af anlæg, fx ventilation eller elevatorer.

Ring til energirådgiver Palle Clausen på 61244261, hvis du vil høre, hvordan Timesafe kan give merværdi til jeres energimærke.