« Gå til nyhedsoversigt

Nordfyns Kommune på forkant

Nordfyns Kommune har et væld af kvaliteter og danner i vid udstrækning rammen om det gode hverdagsliv for sine borgere. Men Nordfyns Kommune er også – som andre landdistriktskommuner – udfordret af fraflytning, misligholdte ejendomme, vedligeholdelseskrævende infrastruktur og faldende fødselstal.

Med en ny strategiplan, som vi sammen med Urland og 12 Byer har udarbejdet for og med Nordfyns Kommune, tager kommunen i de kommende år frem mod 2030 fat på at forme en udvikling, der dyrker potentialerne, hvor de er, og som tør bremse op og lukke ned, hvor der fremadrettet ikke er grobund for vækst.

Med afsæt i både kvantitative og kvalitative data er det bærende greb i strategien en opdeling af Nordfyns Kommune i tre forskellige delområder eller ’bånd’, som kortlægger og kategoriserer de enkelte områders udviklingspotentialer og dermed sætter retning på de politiske beslutninger, der skal tages for at skabe en god udvikling lokalt og samtidig understøtte en fælles, regional vækst for hele Fyn.

De kvalitative data, vi har benyttet, er bl.a. priser på boligmarkedet, køretider til arbejdspladser i nærliggende større byer og afstand til indkøb, skoler og fritidsaktiviteter. Kombineret med kvalitative data, såsom hvilke lokale kvaliteter, steder og initiativer, borgerne benytter, holder af eller ønsker sig, giver datasættet et afprøvet og reelt billede af, hvordan Nordfyns Kommune kan prioritere, og hvordan kommende tiltag kan planlægges bedst muligt. Det kan være nybyggeri af skoler, daginstitutioner, boliger, oprettelser af naturstier og –parker samt initiativer til kulturelle tilbud.

Dataen kan også danne grundlag for, hvor der måske bør rives gamle, faldefærdige huse ned for at bremse eksempelvis fraflytning fra de små landsbyer. Processen med borgerinddragelse er foregået gennem interviews og workshops, hvor kommunens medarbejdere og borgere har haft mulighed for at komme med input og idéer.

Når strategien i de kommende år omsættes til konkrete handlingsplaner, er det ikke kun statistik og desktop-analyser, der styrer retningen for Nordfyn Kommunes fremtid: Det er nordfynboernes egne levede erfaringer, ønsker og behov, som er med til at skabe kommunens bæredygtige fremtid.

Vil du vide mere om projektet for Nordfyns Kommune, kan du kontakte afdelingsleder Signe Fogtmann Sønderskov på tlf.: 20841312 eller mail: sfs@kubenman.dk

Du kan også hente rapporten Nordfyn på forkant hér.