« Gå til nyhedsoversigt

Uambitiøs byggepolitisk strategi

Kommunerne, regionerne og staten bruger hvert år 4 mia. kr. for meget på byggeriet – uden at få bedre kvalitet for pengene. Det viser en udviklingsanalyse, som Kuben Management har udarbejdet.

Analysen er et bidrag til Regeringens byggepolitiske strategi 2016 og anbefaler en langt mere ambitiøs tilgang til forbedring af effektiviteten i byggeriet. Den afdækker regler, aftaler, sædvaner og struktur i dansk byggeri og konkluderer, at vi betaler 20 procent for meget for byggeriet i kommunerne, regionerne og staten. Hvis det offentlige byggeri var ligeså effektivt som i de lande, vi normalt sammenligner os med, kunne vi få tyve procent flere skoler, plejehjem, sygehuse.

Regler og aftalesystemer svækker konkurrenceevnen og produktiviteten
Byggeriet i Danmark er det tredjedyreste i verden – kun overgået af Hong Kong og Schweiz. Forklaringen er ikke, at vi lægger stor vægt på arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet. Årsagerne skal i stedet findes mange andre steder, blandt andet i detaljerede nationale regelsæt med strenge og dyre byggetekniske krav, i et utidssvarende aftalesystem og i en opsplittet branchestruktur. Resultatet er for svag konkurrence og specialisering, og for lav produktivitet.

Den samlede bygge- og anlægssektor udgør 5-8 procent af det danske bruttonationalprodukt (BNP) – og lav konkurrence og produktivitet er derfor en alvorlig hindring for, at sektoren kan bidrage til væksten og velstanden i samfundet, påpeger analysen.

En mere ambitiøs byggepolitisk strategi er nødvendig
Kuben Management lægger i analysen op til, at øget internationalisering af dansk byggeri og en modernisering af byggeriets værdikæde gøres til vigtige fokuspunkter. Der bør udpeges en ekspertgruppe, som skal fremlægge oplæg til et moderniseret og internationaliseret aftalesystem, og som skal tage udgangspunkt i samfundets og bygherrernes interesser. Der bør sættes et nyt og stærkere fokus på byggeriets ”reguleringsbyrder”. Og det offentlige byggeri skal i langt højere grad finde inspiration hos de mest effektive private byggevirksomheder, for at fremme den nødvendige specialisering.

Selvklart stiller en sådan strategi for videreudviklingen af byggeriets værdikæde langt større krav til bygherrefunktionen hos offentlige instanser – både i forhold til faglige og styringsmæssige kompetencer og også i forhold til den mest effektive anvendelse af IKT og anden ny teknologi.

Tabte milliarder kan bruges til bedre velfærd
Løsningsforslagene kræver således modige beslutninger, men gevinsterne vil komme på lang sigt. Det vil frigøre ressource til bedre og mere bæredygtigt byggeri – til gavn for både det byggede miljø, beboere og brugere og det danske samfund.

”Der er behov for en kursændring. Hvis vi – og det vil sige Regeringen, Folketinget og kommunerne – ikke handler nu, vil byggeri i Danmark også om ti og tyve år være væsentligt dyrere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Et mere effektivt byggeri kunne bidrage til at øge vækst og velstand og til mere kvalitet i vores byggede miljø”, siger direktør i Kuben Management, Jens Henrik Haahr.