« Gå til nyhedsoversigt

Ny rapport: Genanvendelse af byggematerialer

I 2017 har Kuben Management og Lendager Group i samarbejde med Lolland Kommune og støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejdet med en kortlægning, opskalering og værdisætning af det nedrivningsmodne byggeri lokalt. Her har vi gennem besigtigelser af udvalgte huse kortlagt materialer og beregnet et skøn over, hvor mange materialer, der findes i de nedrivningsmodne huse på Lolland, og som kan genanvendes.

Vi finder blandt andet, at der er et sted mellem 14.052 – 68.219 m2 mursten med kalkbaseret mørtel og i en stand, der kan muliggøre genanvendelse. Samme øvelse har vi lavet for tegl, træ, beton, vinduer m.m. og skønnene over de samlede mængder, kan findes i skemaet på side 30-31 i rapporten. Det er en øvelse, der behæftet med en del bemærkninger og usikkerheder, som vi også gør opmærksom på i rapporten. Men overordnet set er det påfaldende, hvor store mængder der findes lokalt og som bidrager til argumentet om, at der er et uudnyttet potentiale.

Formålet med vores arbejde er at pege på forretningspotentialerne i genanvende materialer fra nedrivningsmodne huse. Med afsæt i de identificerede materialemængder, præsenterer vi en ny, cirkulær værdikæde sammen med anbefalinger til de ændrede roller. Ligeledes præsenterer vi forretningsgrundlag for genanvendelse af mursten, beton, træ og vinduer.

Det er en stor ambition at etablere og accelerere et nyt marked for genanvendelse af materialerne i de nedrivningsmodne huse og bruge dem til at bygge nyt i vores byer. Hvis det skal lykkes, involverer det både offentlige og private aktører, som skal ændre procedurer, arbejdsgange og mindset i tilgangen til både nedrivning, affaldshåndtering, materialefremstilling, design, nybyggeri m.m. Derfor henvender rapporten sig også bredt til forskellige aktører fra kommuner til nedrivere, materialeproducenter, arkitekter, bygherrer, øverste myndigheder m.fl.

Vi håber, at vi med vores arbejde vil inspirere til at igangsætte nye pilotprojekter, der kan afprøve forretningsmodellerne i praksis og konkretisere de enkelte forretningsmuligheder på den korte bane, så vi på længere sigt kan få skabt et cirkulært marked for nedrivning og genanvendelse. Det skal være med til at fremme en bæredygtig udvikling af det byggede miljø i vores byer og landdistrikter.

Hent rapporten her: Genanvendelse af materialer fra nedrivningsmodne huse - rapport - januar 2019