« Gå til nyhedsoversigt

Ny skole Haderslev - vinderprojekt

I fredags blev totalrådgivervinderprojektet for Sønder Otting Skole – Ny skole i Haderslev Syd offentliggjort med Arkitema og Sloth Møller på en overbevisende førsteplads.

Den ny skole er Haderslev Kommunes største anlægsinvestering i mange år, og ambitionen er at skabe en skole for 500 elever fra 0. – 6. klasse, som er noget langt mere og anderledes end en traditionel folkeskole. En fremtidssikret skole, der bygger på visionen om, at leg er én af de stærkeste rammer for læring, og som – med blandt andet årgangsundervisning i stedet for traditionel klasseundervisning – i høj grad vil bryde med ”plejer”.

Som bygherrerådgiver for Haderslev Kommune har vi, i et team med Autens, Pluskontoret Arkitekter og Arne Elkjær A/S og med inddragelse af interessenter og kommende brugere, stået for udbudsstrategi, facilitering af fem store workshops samt afholdelse af projektkonkurrence.

Bedømmelsen opleves af alle parter som en positiv kulmination på en lang og spændende proces, og det er en helt enig bedømmelseskomité, der har peget på det vindende forslag. Arkitema og Sloth Møller er kommet med et særdeles flot og gennemtænkt bud på en netværksskole med en nytænkende fysisk ramme om fremtidens skoleundervisning, der sætter leg, bevægelse, natur og anvendelsesorienteret meningsfuld læring i fokus.

Udformningen af det endelige projekt er designet som et spil, der giver gode muligheder for en dialogbaseret programmeringsproces. Som én af de første i Danmark bliver skolen opført i træ, hvilket sammen med flere passive tiltag gør, at skolen vil få et meget lavt CO2-aftryk.

Vi ønsker Haderslev Kommune, Arkitema Architects og Sloth Møller stort tillykke og ser frem til samarbejdet omkring projektering, entrepriseudbud, udførelse og aflevering.