« Gå til nyhedsoversigt

Fællesmagasin Museum Sønderjylland

Museum Sønderjylland har valgt Kuben Management til at varetage bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af et nyt fællesmagasin og konserveringsværksted for museet. Vi skal forestå indledende bygherrerådgivning, udarbejdelse af byggeprogram og EU-udbud af totalrådgivning. Sweco deltager som vores underrådgiver.

Museum Sønderjylland blev dannet i 2006 ved sammenlægning af en række lokale museer i landsdelen. Museet har et væld af genstande fordelt på mange utidssvarende og spredte placeringer, og for bl.a. at hindre nedbrydning, give et bedre overblik over materialet med henblik på forskning og formidling samt skabe sunde arbejdsforhold for museets ansatte, er behovet for et nyt fællesmagasin presserende. Fællesmagasinet skal således sikre en fremtidig bevaring af Museum Sønderjyllands samlinger.

En bygning med magasin og konserveringsværksted har mange komplekse funktioner, der samtidig skal fungere som en helhed. Bygherrerådgivningsopgaven løses derfor af et team med profiler, der alle har erfaring fra tidligere magasin- og museumsprojekter.

Vi glæder os meget til at bringe både vores tværfaglighed og vores specialistviden indenfor området i spil i løsningen af opgaven.