« Gå til nyhedsoversigt

Nyt hospice i Aalborg

Helhedsorienteret rådgivning hjælper også ildsjæle i mål
Efter et mangeårigt samarbejde med den selvejende institution og hospice, KamillianerGaarden, Center for Lindrende Behandling i Aalborg, er vi glade for i dag at være med til fejringen af 1. spadestik for byggeriet af et helt nyt hospice – Hospice Vangen på Studievej i Nørresundby. 


Nybyggeri fremtidssikrer hospicedriften
Siden 1997 har vi som bygherrerådgiver løbende bistået KamillianerGaarden med bl.a. udbud og afvikling af byggekontrakter, lokalehåndtering mv ved ombygninger og renovering af KamillianerGaarden. Da hospicet i 2014 fik behov for at udvide med yderligere tre sengepladser, hjalp vi hospiceledelsen og bestyrelsen med en vurdering af muligheden for salg af bygningerne til Sct. Mariæ Skole, grundkøb og nybyggeri. Blandt andet ved at sammenligne scenariet for et om- og udbygget hospice med byggeriet af et helt nyt hospice. Her stod det klart, at den mest hensigtsmæssige løsning inden for den givne økonomiske ramme ville være at bygge et nyt og tidssvarende hospice, hvor patienter og deres pårørende kan få de rammer og den ro, der er brug for i en vanskelig livsperiode. Endvidere vil et nybygget hospice kunne opføres, så det fremadrettet kan udvides med flere pladser.

Første OPP-samarbejde i Region Nordjylland
Gennem de seneste fire år har vi således rådgivet hospiceledelsen og bestyrelsen omkring nybyggeri, bygningssalg, lejeaftaler og køb af ny grund, og vi har leveret forslag til den OPP-løsning med private donationer, som blev krævet, for at et nybyggeri kunne realiseres. Det er Trigon A/S, der som Region Nordjyllands første OPP-partner nogensinde, delvist finansierer anlægsudgifterne og står for drift og delvis vedligeholdelse af bygning og installationer i de kommende 25 år.

Vores bygherrerådgiver Erik Kløve, der gennem alle årene har været rådgiver for hospiceledelsen og bestyrelsen i sager relateret til KamillianerGaardens eksisterende og nye bygninger, siger:
”Det har været spændende at gennemføre en lang proces med hospiceledelsen fra de spæde tanker om nybyggeri til i dag, hvor 1. spadestik og starten på realiseringen af byggeriet er taget. Vi har mødt fuld opbakning og støtte undervejs fra alle involverede – fra personalet, bestyrelsen, de frivillige i Kamillus og fra de pårørende – og jeg glæder mig over, at vores faglighed omkring det at styre processer, underbygge argumenter, forhandle kontrakter samt indgåelse af samarbejder mellem offentlige og private parter har bidraget til, at disse ildsjæle nu får de mest optimale rammer for at kunne fortsætte deres uvurderlige arbejde for patienterne”.

Når det nye hospice, som er tegnet af Friis & Moltke, står færdigt, bliver det med 2500 m2 under tag, 15 sengepladser og faciliteter til det palliative team fra Aalborg Universitetshospital og frivilligorganisationen Kamillus. Det nye hospice Vangen, Center for Lindrende Behandling, forventes at stå klar til indflytning medio 2019.