« Gå til nyhedsoversigt

Opførelse af Ny Skole i Kødbyen godkendt

Siden 2017 har Kuben Management fungeret som bygherrerådgiver for Byggeri København i forbindelse med etablering af Ny Skole i Kødbyen. Vi har i samarbejde med vores underrådgivere NIRAS, Mangor & Nagel samt LETH & GORI bl.a. stået for afklaring af projektets forudsætninger, udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram, udbudsstrategi mm. Med Borgerrepræsentationens budgetforlig for 2019 blev der bevilget anlægsmidler til opførelse af skolen og dermed til, at vi som bygherrerådgiver går videre med projektets næste faser: Udbud og udførelse.

Vi glæder os over, at Ny Skole i Kødbyen nu bliver realiseret, og vi ser frem til det videre samarbejde omkring opførelsen af en robust, levende og åben skole i Kødbyen og skabelsen af et trygt og sikkert miljø for skolens elever.

Projektet forventes udbudt i 3 separate totalentrepriseudbud, forventeligt som udbud med forhandling:

Udbud 1: Klargøring af byggefelt, herunder miljøsanering, nedrivning, byggegrube, ledningsomlægninger samt håndtering af forurenet jord.

Udbud 2: Opførelse af den nye 3-sporede skole inkl. madskole og idrætshal.

Udbud 3: Ombygning af ammoniakkøleanlæg.

Frem mod udbuddenes offentliggørelse i foråret 2019 står vi for udarbejdelse af udbudsmaterialet, hvorefter vi i samarbejde med Byggeri København varetager gennemførelse af udbuddet, herunder evaluerer indkomne tilbud, tildeling og kontrahering.

Under opførelsen af Ny Skole i Kødbyen varetager vi bl.a. bygherretilsyn, kontraktstyring samt styring af tid, økonomi og risiko. Skolen forventes klar til brug i 2023.