« Gå til nyhedsoversigt

Prækvalifikation: Ny skole i Kødbyen

Sammen med Alectia, Mangor & Nagel samt Leth & Gori er vi prækvalificeret til bygherrerådgivning for Byggeri København i forbindelse med opførelse af ny 3-sporet skole i Den Hvide Kødby på Vesterbro.

Skolen, der skal ligge på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade, forventes at skulle indeholde madskole, 336 KKFO-pladser og idrætshal, som kan samtænkes og benyttes af kultur- og foreningslivet i ydertimer og weekender.

Bygherrerådgivningsopgaven indebærer i første omgang programmering, herunder forundersøgelser, deltagelse i bruger- og interessentprocesser og udvikling af udbudsstrategi. Efterfølgende består opgaven af bygherrerådgivning og granskning i forbindelse med byggeriets gennemførelse frem til, at den nye skole forventeligt kan tages i brug i 2022.

De andre prækvalificerede er Arkitema, COWI, Emcon og MOE. Vinderen af opgaven findes på baggrund af en tilbudsrunde i løbet af maj, og bygherrerådgivningen forventes at skulle påbegyndes umiddelbart efter kontraktindgåelse, primo juni 2017.