« Gå til nyhedsoversigt

Rådhus Have – bæredygtige boliger, hvor folk kan trives

Pædagogernes Pension - PBU og Kuben Management står bag byggeriet af 93 lejelejligheder i 3-7 etager, som ud over den gode beliggenhed ved Rådhussøen i Albertslund er attraktive på grund af deres høje kvalitet og bæredygtige standard. Lavenergilejlighederne står nemlig til at score højt på DGNB-certificeringen, og det har været et bevidst ønske og valg lige fra de første idéer om et nyt boligbyggeri i Albertslund opstod. Byggeriet står færdigt til næste år.

Bæredygtighedsprincipperne sikrer kvalitet og lang levetid
Hvis man ønsker at bygge mere bæredygtigt - som på Rådhus Have-byggeriet i Albertslund - er det vigtigt at have fokus på at reducere materialeforbruget allerede i udformningen og designet af byggeriet. Det kan man gøre ved eksempelvis at bygge etageboliger frem for enkeltstående huse. Det handler nemlig om at få så mange kvadratmeter bolig som muligt for de byggematerialer, man bruger, for jo mere materiale, der benyttes, jo mere CO2 bliver der udledt ved produktionen.

”I Rådhus Have bygger vi med en mindre mængde materiale end ved et sammenligneligt byggeri, men uden at gå på kompromis med kvalitet og levetid. For kvalitet er ét af nøgleordene, når det handler om bæredygtighed - og hvad er mere bæredygtigt end et byggeri med en lang levetid? siger Mike Staunstrup, chefrådgiver hos Kuben Management. Han fortæller videre, at Rådhus Have scorer mange point på det parameter i DGNB-ordningen, der handler om CO2-udledning, fordi det forventes, at C02-udledningen vil være lavere end for en tilsvarende bygning.

Gode tiltag for mennesker og natur
Ud over at tilstræbe et mindre forbrug i designet er der nemlig fokus på både energibesparende og grønne tiltag i og omkring byggeriet. Lejlighedernes tag bliver udnyttet bedst muligt med solceller, der supplerer lejlighedernes elforbrug, og et antal træer på grunden bliver bevaret, så området beholder liv, grønne områder og sin biodiversitet. Der, hvor byggeriet går hårdest ud over jorden, bliver der udført jordforbedring og etableret bede med forskellige planter, der bidrager til områdets biodiversitet. Overfladevand fra parkeringspladsen bliver filtreret, så det vand, der passerer ned i søen, ikke er forurenet.

Rådhus Have-byggeriet scorer også højt på DGNB-skalaen på det parameter, der omhandler social bæredygtighed. Det handler bl.a. om kvaliteten af udearealer, tryghed og sikkerhed, som i Rådhus Have kommer til udtryk ved, at området er åbent, overskueligt og godt belyst om aftenen, ligesom der er gode forhold for både gående og cyklister.

Luftkvalitet i højsædet
Inde i lejlighederne kan beboerne se frem til vandbesparende amarturer, der skal sikre et fornuftigt vandforbrug. Samtidig er der fokus på komfort. Det er nemlig vigtigt, at der i lejlighederne hverken er for koldt eller for varmt - og at det ikke trækker. Overordnet set er indeklimaet i højsædet, og det sker ud fra et bevidst valg:

”Sammen med PBU ønsker vi med Rådhus Have at skabe sunde boliger, hvor folk kan trives, og hvor der ikke er sundhedsskadelige stoffer i luften. Derfor er der lagt et stort stykke arbejde i at vælge de rigtige produkter og materialer, eksempelvis maling, som ikke udleder skadelige stoffer,” siger Mike Staunstrup og fortsætter:

”Der er regler for indeklima i bygningsreglementet, men man kan godt stille højere krav – og det har vi gjort i Rådhus Have”.