« Gå til nyhedsoversigt

Fællesarealer i ungdomsboliger

Der er et stigende behov for gode, sunde og billige ungdoms- og studieboliger i de større danske byer, hvor der samtidig er rift om ledige grunde til nybyggeri. Her står den eksisterende bygningsmasse som en mulighed, ikke mindst fordi der i mange byer er flere bygninger, der funktionstømmes og med fordel kan bevares og genbruges til nye formål.

I en ny rapport undersøger Kuben Management mulighederne og udfordringerne ved at omdanne netop eksisterende bygninger til ungdomsboliger med moderne og inviterende fællesarealer. Rapporten er blevet til i samarbejde med analyseinstituttet Kora og med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Undersøgelsen tager afsæt i to igangværende omdannelsesprojekter, henholdsvis Fællesorganisationens Boligforenings omdannelse af Sygeplejeskolen i
Slagelse og Boligforeningen VIBOs omdannelse af Samuels Kirke på Nørrebro i København. Dertil er der indsamlet viden gennem 12 casestudier.

Omdannelsen af den eksisterende bygningsmasse kan være et omfangsrigt og udfordrende arbejde, som kræver nytænkning og omfortolkning af bygningernes form og tidligere funktion. Ikke mindst fordi de unge i dag stiller krav om eget bad og køkken på værelset samtidig med, at de i høj grad efterspørger fællesskabet og muligheder for at være sammen med andre unge beboere på måder, der ligger ud over det traditionelle fælleskøkken.