« Gå til nyhedsoversigt

Strategiprocesser skaber udvikling

Igennem de seneste 15 måneder har vi, sammen med bl.a. Urland, Johanne Bugge og Mathilde Højrup, hjulpet Jammerbugt Kommune med lokale mobiliseringsprocesser i to områder først omkring Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv og sidenhen i lokalområdet omkring Tranum, Brovst og Øland.

Med ønsket om at tiltrække nye borgere, turister og virksomheder har formålet med processerne været at skabe overblik over de to områders ressourcer og potentialer, og derigennem formulere en strategiplan for den lokale udvikling.

Det første projekt i Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv var en del af kampagnen ‘På Forkant’ der er iværksat af Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen. Lokale borgere i området omkring Tranum, Brovst og Øland tog siden initiativ til en proces i deres område med fokus på turisme, og fik rejst støtte til dette gennem Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje.

Stedbundne ressourcer og ildsjæle som drivkraft for strategiudvikling
Strategiplanerne for de to områder tager udgangspunkt i det pågældende områdes stedbundne ressourcer og potentialer, erhvervsliv, foreninger og ildsjæle.  Mobilisering af disse ressourcer og aktører er en af de vigtigste veje til at sikre langsigtet vækst og udvikling af lokalsamfund.

Med afsæt i en systematisk og grundig kortlægning af alle de stedbundne ressourcer, lokalt drevne projekter og initiativer og grupper af borgere og engagerede ildsjæle, samles disse i strategiske udviklingsspor og aktiviteter, der sætter konkret handling på lokalsamfundenes fremtidsvisioner. Det skaber lokalt forankrede udviklingsstrategier, hvor aktører tager ejerskab for at drive udviklingen fremad til glæde og gavn for det lokale hverdagsliv, erhvervsliv og kommunen som helhed.

Ny manual for samskabelse
Med afsæt i strategiarbejdet for lokalsamfundene i Jammerbugt Kommune, har vi, sammen det det øvrige team, udviklet en metode for samskabelse – et procesværktøj til mobiliseringen af lokalsamfund som et udviklingsstrategisk værktøj.

Procesværktøjet præsenterer anbefalinger til at planlægge og afvikle mobiliseringsprocesser i lokalsamfund med det formål at sætte fælles retning på områdets udvikling. Trin for trin beskrives, hvordan man kan arbejde med at kortlægge, koble og mobilisere stedbundne ressourcer som drivkraft i udviklingen for at samle lokalsamfundet indadtil og styrke det udadtil.

Procesværktøjet lægger således et videns- og metodisk grundlag for, at kommuner kan iværksætte strategiske udviklingsindsatser i deres lokalsamfund. Gennem afvikling af mobiliseringsprocesser kan man som kommune sætte skub og handling på en udvikling, der er drevet af borgerne selv.

Procesværktøjet kan også anvendes inden for andre forvaltningsområder som fx naturpleje, friluftsliv og socialøkonomi.

Hent strategiplanerne og procesværktøjet her:

Strategiplan2030_Fjerritslev-Slettestrand-Svinkløv

Strategiplan for turismen ml. hav og fjord_2017-2023 (Tranum mm.)

Mobilisering af lokalsamfund – Procesværktøj

Læs også artiklen Turisme som drivkraft for vækst og udvikling i danske landdistrikter i ByplanNyt fra juni 2017, som fortæller om mobiliseringsprocessen i Tranum-området, hvor det er lykkedes at få borgerne til at gå sammen med det lokale erhvervsliv om at udvikle områdets tilbud til turister.

Kontakt konsulent Anna Brandt Østerby for at høre mere om udvikling af strategiplaner og procesværktøjet på mobil 6029 6044 eller på mail anbo@kubenman.dk