« Gå til nyhedsoversigt

Strategisk byudvikling

For at få succes med byudvikling - hvad enten der er tale om hele byer, bydele eller konkrete arealer - kræver det, at man tænker i helheder. Det kræver, at man kender de fremtidige beboere, hvordan de handler, og hvad der er det passende prisniveau for deres køb eller leje af bolig eller erhvervslokaler.

Det kræver også, at man som kommune bruger denne viden strategisk som grundlag for både den overordnede rammesætning af kommunens udvikling, såvel som i fremtidssikringen af nye og eksisterende by- og landområder.

I denne publikation beskriver Kuben Management og Exometric, hvordan der ved hjælp af indsigt i borgeres og virksomheders præferencer, flytteintentioner og betalings- eller investeringsvilje mv. kan skabes et nyt grundlag for by- og arealudvikling og for den overordnede byudvikling.

Læs publikationen her.